Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
18

Кариера в НПО

Психолог

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
04 октомври 2019
Валидна до:
31 октомври 2019
Име на организация:
Област:
Варна
Град/Село:
Варна
Пощенски код:
9023
Адрес:
кв."Вл.Варненчик", бл.55, вх.1 - партер
Телефон:
0895 800 448
Ел. поща:
Сфера на дейност:
Етнически въпроси
Образование
Проблеми на децата
Тип:
Работа
Пълно описание:
Сдружение „Милосърдие за теб" предоставя пакет социални услуги и дейности на територията на град Варна и по-специално в ромската махала в кв. „Владислав Варненчик".

Основните потребители на социални услуги са деца и семейства от различни етнически групи, както и в затруднено социално положение.

Екипът на социалния център търси психолог по заместване на непълен работен ден - 4 часа(четири часа), до завръщане на титуляра, който е в отпуск по майчинство.

Основни задължения:
- Осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и родители;
- Изготвяне на оценки за психичния статус на потребителите и индивидуални планове за работа;
- Работа на терен при необходимост;
- Професионална подкрепа на екипа;
- Участие в екипни срещи и обсъждания;
- Водене на необходима документация;

Основни изисквания:
- Минимални изисквания за образователно-квалификационна степен бакалавър и/или магистър "Психология";
- Търпение и толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, начин на живот, бит и хигиена;
- Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
- Наличието на допълнителна квалификация в някои от направленията на психологията ще се счита за предимство;
- Опит в работа с деца ще се счита за предимство

Документи, необходими за кандидатстване:
- Мотивационно писмо в свободна форма;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
- Автобиография

Пакет документи ще се приемат  само по е-майл - s.bakalova@mzt-online.org

Кандидатурите ще се разгледат и обсъдят от екипа на сдружението и ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.

 

Търсене