Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24

Кариера в НПО

Национален изпълнителен директор

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
17 януари 2019
Валидна до:
17 февруари 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
CATRO Bulgaria е дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия – CATROPersonalberatung. Нашата мисия е да идентифицираме и привличаме най-подходящите служители за нашите клиенти и да развиваме техния потенциал! Нашата водеща цел е да постигаме устойчиво въздействие на личностно, организационно и социално ниво! Пример за нашата ангажираност за подобряване на социалната среда в България е подкрепата, която предоставяме на нашия доверен партньор – SOS Детски селища България – една от най-старите международни неправителствени организации за подкрепа на деца и семейства в нужда

За да продължава да върви смело напред в динамично променящата се обществена и социално-икономическа среда, SOS Детски селища България търси посветен и вдъхновяващ лидер – Национален изпълнителен директор – който да изведе организацията на следващо ниво на развитие.

Основни задължения и отговорности:

 • Стратегическо планиране и имплементиранев сътрудничество с членовете на Управителния съвет и на Националния ръководен екип на SOS Детски селища България, както и периодичен мониторинг на изпълнението и отчитане;
 • Управление и развитие на човешкия капитал на организацията чрез ефективни и последователни мерки за привличане на таланти, обучение и развитие, повишаване на ангажираността, ефективносттаиизграждане на силна организационната култура като екип;
 • Активно участие и подкрепа на отделите Програмно развитие и Фондонабиране на организацията, насърчаване на сътрудничеството помежду им и поемане на отговорност;
  Финансови и административни отговорности, свързани с планирането на бюджета и контрола на изпълнението му, вътрешна и външна отчетност (към Международната организация, Управителния съвет, обществени органи, одитори и др.)
 • Утвърждаване на бранда на организацията – укрепване на имиджа на SOS Детски селища България на местно, национално и международно ниво;
 • Изграждане на ефективни партньорствас представителите на властите в България и на неправителствения сектор на национално ниво, за да се засили организационното развитие в съответствие с местните и общински нужди;
 • Застъпничество за закрила правата на детето и семейна подкрепа;

Успешните кандидати да притежават:
 • Необходими професионални знания, умения и компетентности:
 • Висше образование в областта на бизнес или публична администрация, икономика, право, педагогика, социални науки, или сходни;
 • Минимум 5 години сходен опит като ръководител на висше управленско ниво в голяма/комплексна организация от неправителствения, публичния или частния сектор;
 • Доказан опит в развитието и прилагането на успешни стратегии за организационно развитие, управление на промяната, на стимулиране на иновации;
 • Предишен опит в една или повече от следните организационни функции: управление на социални услуги, набиране на средства, маркетинг, човешки ресурси, финанси/бюджетиране, образование, развитие на общности;
 • Познания в областта на социалното законодателство с фокус върху правата и закрилата на дететоще се считат за предимство;
 • Отлични писмени и говорими комуникационни и презентационни умения на български и английски;
 • Много добро разбиране и ползване на информационни и комуникационни технологии, по-специално MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), виртуална съвместна дейност в ежедневната работа;
 • Готовност за пътуване в страната и чужбина когато е необходимо.

Необходими лични компетентности:


 • Изявени способности да създава и прилага устойчива визия за бъдещето развитие на организацията;
 • Предприемаческо мислене: идентифициране на възможностите за растеж и иновации и привеждането им в действие;
 • Солидни умения за качественоуправление на процесите на промяна в организацията;
 • Интегритет: способност да действа в съответствие с убежденията си, да поддържа ценностите на организацията, умение да печели доверието и уважението на заинтересованите страни;
 • Лидерство: способност да води, мотивира и вдъхновява високоефективни екипида се ангажират с мисията и да реализират целите на организацията;
 • Развитие на хората: склонен да израства и да дава подкрепа за професионалното развитие на колегите чрез успешен коучинг, менторство и споделяне на отговорностите;
 • Сътрудничество: желание и способности да работи сразнородни екипи, да изгражда партньорства и мрежи вътре и извън организацията;
 • Комуникативност: отлични писмени и устни комуникативни и презентационни умения; силен в преговарянето и влиянието върху другите; устойчива и адаптивна личност;
 • Чувствителност към междукултурни, полови и други различия: умение да свързва различни национални/организационни култури, както и да работи ефективно в мултикултурна и мултиетническа среда.
 • Какво предлага организацията:
 • Позитивна и динамична работна среда в световно известна неправителствена организация, посветена на благородната кауза за грижи за децата;
 • Стратегическо управление и лидерска роля в една от водещите неправителствени организации;
 • Голямо поле за проява на проактивност, творчество и иновация;
 • Конкурентно възнаграждение съответстващо на международните стандарти в неправителствения сектор.
Ако това е предизвикателна възможност за Вас и имате интерес да дадете своя принос към устойчивото развитие на световно известна неправителствена организация, моля изпратете на емейл a.dimitrova@catro.com
 • Вашето CV на английски език;
 • Вашето кратко мотивационно писмо, което отговаря на въпроса: Какво най-много ме вдъхновява във възможността да бъда Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България?

Моля отбележете Референтния номер за тази позиция – НИД 101 CATRO. Моля обърнете внимание, че ще се свържем само с одобрените кандидати. Цялата предоставена информация ще бъде третирана строго конфиденциално.

Катро България ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал (лиценз № 2031/20.04.2016 и 2032/20.04.2016).


  

Търсене