Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19

Кариера в НПО

Организационен секретар

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
11 февруари 2019
Валидна до:
04 март 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1463
Адрес:
бул. "Витоша" 64
Телефон:
029581525
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Браншови организации
Законодателство, застъпничество, публични политики
Култура и изкуство
Тип:
Работа
Пълно описание:

Асоциация „Българска книга" (АБК) е единствената организация на книгоиздатели и книготърговци в България. АБК следва и развива своите цели, свързани с насърчаване на качественото българско книгоиздаване и книгоразпространение, популяризирането на четенето и книгата. Асоциацията е член на двете най-големи европейски организации в бранша – Федерацията на Европейските книгоиздатели  и Международната федерация на книготърговците. Асоциация „Българска книга" организира 10 ежегодни събития – Най-големите книжни изложения в страната, литературни фестивали, кампании за насърчаване на четенето. АБК връчва двете отличия – „Рицар на книгата" за общественик с най-голям принос за развитието на бранша и „Златен лъв" за най-добър издателски проект. АБК ежегодно провежда национална кампания за насърчаване на четенето сред  децата „Походът на книгите".

Асоциация „Българска книга" търси да назначи ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР на пълен работен ден.

Като организационен секретар в Асоциация "Българска книга" ще разчитаме да:

 • Ръководите цялостната оперативна дейност на изпълнителния екип на Асоциация „Българска книга", дейността на експерти, временни работни групи, колективи по изпълнение на проекти и др. Да анализирате ръководените от Вас дейности и да внасяте предложения в Управителния съвет на Асоциацията за усъвършенстване на работата;
 • Ръководите и контролирате функционирането на офиса на АБК като определяте и осигурявате реда на системата за деловодна дейност, съхраняването на документите и архива на АБК. Да осигурявате опазването и правилното ползване на имуществото на АБК;
 • Набирате и осигурявате информация за международни панаири, конференции, симпозиуми и др., които представляват интерес за членовете на АБК. Да ръководите участието на Асоциацията в международни панаири, изложби, представяния и др., както и всички съпътстващи ги дейности;
 • Поддържате контакти с представители на държавните институции, партньори и медии, подготвяте информации за дейността на АБК и нейните членове, ръководите организирането на пресконференции, представяния, срещи и др.;
 • Разработвате проекти за финансиране от национални и международни институции, програми, спонсори и др. Поддържа връзка с неправителствени и граждански формирования за тяхната подкрепа на издателската дейност;
 • Работите по сключените от АБК договори с юридически и физически лица и отговаря за тяхното коректно изпълнение;
 • Участвате в заседанията на Управителния съвет като предоставяте информация за дейността си, правите предложения и давате мнение по обсъжданите теми.

Необходими компетенции и умения:

 • Завършено висше образование и опит не по-малък от 2 години в областта на мениджмънта на културата, връзките с обществеността, журналистиката, рекламата, издателската, книгоразпространителската дейност или в литературна агенция, да имате опит в работа по проекти;
 • Много висока степен на грамотност;
 • Много добро владеене на английски език - писмено и говоримо; владеенето на немски или френски език е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office, интернет и социални мрежи.

Личностни качества:

 • умение за взимане на решения и комбинативност;
 • управление на информацията;
 • управление на времето;
 • лоялност;
 • общителност;
 • креативност.

Ние предлагаме:

 • Трудов договор;
 • Стартово възнаграждение 1400 лева бруто.
 • Възможност за развитие след шестмесечен изпитателен срок.

За да кандидатствате, молим да изпратите CV и мотивационно писмо на office@abk.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.
 

Търсене