Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

Кариера в НПО

Социален работник в център за работа с деца

Дата на публикуване:
09 февруари 2021
Валидна до:
09 март 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
Царибродска 70
Телефон:
028518108
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Етнически въпроси
Проблеми на децата
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация "Здраве и социално развитие" 


ТЪРСИ


Социален работник в център за работа с деца

Описание и изисквания на длъжността:
• Проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, клиенти или потенциални клиенти на услугата.
• Извършва работата по индивидуален случай с деца и техните семейства в риск.
• Изготвя индивидуални социални оценки и планове за грижа, изготвя досиета с отделните случаи, поддържа всички регистри съгласно нормативната уредба. Извършва посещения по домовете на клиентите.
• Предоставя индивидуално, семейно и групово консултиране.
• Поддържа връзка с отдел „Закрила на детето" и други релевантни служби и организации.
• Извършва мобилна социална работа на терен.
• Придружава клиенти до съответните социални/здравни служби и институции.
• Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.

Работно време: Дейността се извършва на пълен работен ден (8 часа).

Изисквания: Висше образование в областта на социалната работа, добро познаване на нормативната уредба и законодателство в сферата на социалната работа, предходен опит, мотивация за работа в ромска общност, умения за работа с компютър, умения за координиране на екип.

Документи за кандидатстване: Актуална професионална автобиография и мотивационно писмо изпращайте на имейл b.vasilev@hesed.bg.


Място на работа: гр. София. кв. „Факултета"

Всички подадени кандидатури ще бъдат разгледани. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на индивидуално интервю.
Неодобрените кандидати на първи етап няма да бъдат уведомявани за резултатите от документалния подбор.


Подаване на документи на email: b.vasilev@hesed.bg
 

 

Търсене