Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22

Кариера в НПО

Специалист - Социален работник или психолог в ЦОП

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
26 февруари 2019
Валидна до:
26 март 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
Царибродска 70
Телефон:
028518108
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Етнически въпроси
Проблеми на децата
Тип:
Работа
Пълно описание:

Ако искате да участвате в развитието на иновативни програми в областта на социалната работа и ранното детско развитие, да имате свободата да организирате своята работа по различен начин, кандидатствайте за работа при нас!

Ние предлагаме добри условия на труд, ентусиазиран и компетентен екип от професионалисти, наели се със задачата да изградят едно по-различно бъдеще за децата, с които работим.

Описание и изисквания на длъжността:

• Проучва индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, клиенти или потенциални клиенти на услугата.
• Извършва работата по индивидуален случай с деца и техните семейства.
• Изготвя индивидуални социални оценки и планове за грижа, изготвя досиета с отделните случаи, поддържа всички регистри съгласно нормативната уредба. Извършва посещения по домовете на клиентите.
• Предоставя индивидуално, семейно и групово консултиране.
• Извършва групова работа за развитие на родителски и социални умения
• Извършва мобилна социална работа на терен.
• Придружава клиенти до съответните социални/здравни служби и институции.
• Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.

Работно време: Дейността се извършва на пълен работен ден (8 часа).


Изисквания:
Висше образование по специалности: социална работа, психология;
Добро познаване на нормативната уредба и законодателство в сферата на социалната работа; Мотивация за работа в ромска общност;
Умения за работа с компютър, умения за работа в екип.

Документи за кандидатстване: Актуална професионална автобиография, мотивационно писмо.
С наетия служител ще бъде сключен трудов договор. Договорът ще бъде сключен с Фондация „Здраве и социално развитие".

Място на работа: гр. Кюстендил, кв. Изток

Всички подадени кандидатури ще бъдат разгледани. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на индивидуално интервю.
Неодобрените кандидати на първи етап няма да бъдат уведомявани за резултатите от документалния подбор.


Подаване на документи на email: b.vasilev@hesed.bg
 

Търсене