English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Kоординатор, корпоративни партньорства и социален бизнес

Дата на публикуване:
09 август 2022 г.
Валидна до:
31 октомври 2022 г.
Име:
Фондация "Конкордия България"
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефони:
02 936 86 20
Ел. поща:
bulgaria@concordia.bg
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвими и социално изключени групи.

Основни дейности и отговорности:


 • Търси и разработва дългосрочни и стратегически партньорства с фирми, които имат развита политика за корпоративна социална отговорност или искат да развиват такава;
 • Развива контактите, като представя социалните проекти на фондацията и предлага различните възможности за сътрудничество - дарителство по ведомост, дарителство за конкретни социални проекти и програми, спонсорство за конкретни събития и други;
 • Подготвя отчети, участва активно в обучения, супервизии, екипни срещи;
 • Участва във всички мероприятия, организирани от фондацията, целящи повишаване на квалификацията, участва и в други дейности по фондонабиране по преценка и др;
 • Поддържа база данни с контакти на фирми и съответните КСО експерти или HR мениджъри
 • Поддържа и разширява мрежата от клиенти на социалните предприятия на Фондацията и представя дейността на социалния бизнес на Фондацията пред външни партньори;
 • Координира дейностите/производствения процес в ателието и фризьорски салон на Фондация Конкордия. Пряко отговаря за служителите, стажантите и доброволците, които са наети в тях;
 • Участва в разработването на национални кампании за набиране на средства, които ангажират нови и съществуващи корпоративни партньори.
Очакваме кандидатите да притежават:
 • Висше образование;
 • Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Толерантност за работа с уязвими общности и младежи от рискови групи;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с младежи, семейства, общности;
 • Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.
Кандидатите могат да открият при нас:

 • Постоянен трудов договор на 8 часа по утвърден работен график;
 • Комуникативно работно място;
 • Професионална подкрепа;
 • Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения.
На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Изпращайте кандидатури на veneta.georgieva@concordia.bg.