Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22

Кариера в НПО

Социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
14 март 2019
Валидна до:
14 април 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.
Имаме удоволствието да обявим вакантна позиция в Център за работа с деца на улицата: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

Вашите задължения:
- информирате, приемате и консултирате деца-потребители и техните семейства;
- осигурявате социални услуги на децата, свързани със задоволяване на текущите им нужди и повишаване на качеството им на живот;
- отговаряте за воденето на случаите от потребителите в координация с Отдел „Закрила на детето".
- разработвате и прилагате програми за превантивна работа и социални умения с наши потребители;
- реализирате интерактивни форми на работа с образователна насоченост; 
- придружавате децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра;
- водите необходимата документация и отчетност по случаите, за които отговаряте (индивидуални оценки, становища, сигнали, индивидуални планове.);

Бихме Ви припознали като успешен кандидат ако, Вие притежавате:
- Образование студент (последен курс), специалист, бакалавър или магистър по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и други сродни специалности.
- Опит в сферата на социалната работа, би се счел за предимство
- Справяне в кризисни ситуации и с работа под напрежение;
- Емпатия, тактичност и способности за индивидуален подход към клиентите;
- Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;
- Опит в работата с деца в кризисни ситуации и/или със специфични потребности би се счел за предимство

Ние Ви предлагаме:
- Дългосрочен ангажимент и подписване на постоянен трудов договор на пълно работно време; 
- Въвеждащо обучение, ежемесечна професионална подкрепа (супервизия) и възможности за допълнително обучение в сферата на социалната работа;
- Допълнителен социален пакет/дневен порцион за храна в служебна столова/

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография чрез линк  https://www.jobs.bg/job/4757621

При потребност от допълнителна информация можете да се свържете с нас чрез телефон 0877717647 (Юлиян Гетов).

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.


 

Търсене