Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23

Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности - възпитател

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
22 март 2019
Валидна до:
22 април 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ -ВЪЗПИТАТЕЛ

в Център за настаняване от семеен типза деца от 14 до 18 г.

(SOS Младежки дом)

гр. София

От Вас се очаква:
 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работас юношите, настанени в ЦНСТ;
 • Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес;
 • Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие;
 • Да организирате свободното време на децата.
 • Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството.
Предлагаме:
    Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
    Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
    Социални придобивки

Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши (младежи и девойки)
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Готовност за работа на смени по график
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеенето на английски език са предимство.

Необходими документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо
Автобиография

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Лице за контакт: Анелия Рогелова, e-mail: anelia.rogelova@sosbg.org, тел. 02 818 49 36

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

 

 

 

Търсене