Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

Кариера в НПО

Младежки обмен „Пурпурни очила" търси участници от България

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
12 юни 2019
Валидна до:
30 юни 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ул. "Царибродска" №51-59 А
Телефон:
+359 884 766 459
Факс :
989 98 46
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Защита на човешки права
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Околна среда
Тип:
Доброволци
Пълно описание:
Основи на проекта
Лилави очила е 8-дневен младежки обмен, който ще се проведе в Иллора, Гранада, Испания от 11 до 19 юли.
Целта на този проект е да се постигне по-добро разбиране на положението на жените и предизвикателствата, пред които са изправени в страните на участниците.

Обменът
Младежкият обмен включва диалог, обмен на мнения, дебат и евентуално промяна на възгледите на хората.

Основни цели:
  • Увеличаване информираността на младите хора и мотивиране към размишления за ролята и статута на жените и мъжете.
  • Развиване на комуникационни умения, сътрудничество и работа в екип
  • Анализиране и дискусии за случаи на неравенство между половете, съществуващи в различни култури в Европа
  • Създаване на конкретни инструменти за борба срещу неравенството между половете в нашите страни на произход
  • Показване важността на езика, терминологията и необходимостта от придобиване на критично мислене въз основа на качествена информация.
  • Обменът ще използва методология за неформално образование, комбинирана с групова и индивидуална работа, практически упражнения, дискусионни сесии.
Подробности за проекта можете да прочетете тук.

Финансови условия
Всички основни разходи на програмата в Испания (включително храна, пътни разходи, настаняване) ще бъдат покрити чрез проекта.

Максималнат астойност за възстановяване на пътни разходи за участници от България е 360€

Срок за кандидатстване: 20 юни 2019

Контакти
За въпроси относно проекта или вашата кандидатура ни пишете на мейл trainings@cvs-bg.org. Моля пишете ни на английски език.

Очакваме вашите кандидатури!
 

 

Търсене