Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

Кариера в НПО

Експерт „Кампании и корпоративни комуникации"

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
27 юни 2019
Валидна до:
27 юли 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.


Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща" дава подслон и временна грижа за деца без родители.


Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:


Експерт „Кампании и корпоративни комуникации"


Какъв е нашият идеален кандидат?

 • Много добре организиран и комуникативен.
 • Трябва да притежава отлични умения за работа в екип и да бъде в крак с разработването на различни дигитални кампании, с цел набиране на дарителски средства.
 • Желае да бъде част от организация с КАУЗА

Роля и отговорности:

 • Създава и организира различни кампании за набиране на средства и привличане на обществена подкрепа за каузите на фондацията;
 • Разработва иновативни дигитални кампании с цел популяризиране на дейността на фондацията и стимулиране на дарителството, използвайки story telling, онлайн игри и др.;
 • Дефинира таргет аудиториите на кампаниите и изготвя комуникационна стратегия за изпълнението им в тясно сътрудничество с екип Комуникации и екип Корпоративна социална отговорност;
 • Умело комуникира основните послания на фондацията;
 • Създава брийфове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в реализирането на кампаниите;
 • Създава и редактира различни текстове, презентации и отчети, насочени към целевите аудитории на фондация „За Нашите Деца";
 • Измерва и анализира резултатите от проведените кампаниите по комуникационни и финансови показатели и планира стъпки за повишаване ефективността им;
 • Консултира и подкрепя членовете на екипа при изпълнението на кампании, включително изготвя планове и следи за прилагането им;
 • Следи за добри практики на национално и международно ниво при проектиране на нови кампании и подготвя мониторинг на регулярна база;
 • Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипаи организацията. Информацията в Организацията протича безпроблемно,навременнои в пълен обем.


Изисквания:


Образование: Висше образование.

Професионален опит:

 • Опит в сферата на директния и дигиталния маркетинг;
 • Опит в организиране и планирането на кампании;
 • Опит във водене на преговори;
 • Организационни умения;
 • Опит в управление и развитие на социални мрежи;
 • Отлични презентационни умения;
 • Креативност, инициативност и желание за развитие;
 • Познания за бизнес сектора в България;
 • Отличен писмен и говорим български език;
 • Отличен писмен и говорим английски;
 • Отлична компютърна грамотност.
 • Търговски опит –предимство
 • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.
 • Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).
 • Опит с визуални програми – предимство

Личностни качества:

 • Самостоятелност и организираност
 • Комуникативност
 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа
 • Способност за работа под напрежение
 • Отговорен и самостоятелен
 • Гъвкав
 • Проактивен
 • Толерантност по отношение на различията
 • Позитивно настроен спрямо уязвими деца
 • Толерантност по отношение на различията

Моля да изпращате Вашите кандидатури на y.ushovska@detebg.org, като посочите позицията, за която кандидатствате. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените кандидати, които ще поканим на интервю.


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

 

Търсене