Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Кариера в НПО

Експерт „Връзки с обществеността"

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
27 юни 2019
Валидна до:
27 юли 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща", осигуряваме временна грижа за деца без родители.

За да обезпечим развитието на фондацията и представянето на нашите цели, мисия и постижения, планираме да назначим доказан професионалист на позиция:


Експерт „Връзки с обществеността", който:

 • Има интерес към социалната тема, правата на децата и работата за кауза;
 • ПИСАНЕТО е сред най-развитите му дарби, умее да казва много с малко, но емоционални и вдъхновяващи думи;
 • Има интерес към социалните медии и тяхното развитие, иска да се впусне в дебрите на маркетинга за промотиране на КАУЗА
 • Общителен е и умее да организира;.
 • Завършил/а е „Журналистика", „Масови комуникации", „Маркетинг", „Връзки с обществеността" или други сходни.

Роля и отговорности:

 • Развива и налага бранда на организацията;
 • Популяризира дейността на фондацията, поддържа и развива он-лайн каналите на фондацията, включително в социалните мрежи;
 • Подготвя информация и материали за работата на организацията и нейните каузи и ги прави достъпни за ключовите аудитории през различните комуникационни канали, включително международните мрежи, чийто член е организацията;
 • Актуализира, развива и популяризира институционалната страница на фондацията като гарантира най-висока степен на съответствие с международните стандарти и тенденции в бранша;
 • Следи общия контекст, в който работи фондацията и информира служителите и мениджмънта за новини от интерес на организацията;
 • Следи и привежда до знанието на мениджмънта на фондацията инициативи, програми или мерки за публичност в областта на детското благосъстояние на държавни институции, Европейската комисия или други национални структури;
 • Организира, консултира и подкрепя експерти или членове на мениджмънта на фондацията за повишаване на презентационните им умения;
 • Поддържа и развива активни отношения и партньорства с журналисти, медии, включително чуждестранни, ПР и рекламни агенции;
 • Осигурява протоколната дейност на фондацията.

Професионални компетенции:

 • Образование в сферата на: Връзки с обществеността, Журналистика, Масови комуникации, Маркетинг и реклама, или други сходни;
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция.
 • Опит в работата с Wordpress, InDesign, Photoshop.
 • Работа с различни социални мрежи (facebook, LinkedIn, Instagram и др).
 • Отлична езикова грамотност и способност за изписване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing);
 • Публикации и материали в сферата на социалната проблематикаи корпоративната социална отговорност ще носят предимство;
 • Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).
 • Шофьорската книжка ще се счита за предимство.

Личностни качества и умения:

 • Отлични комуникационни и презентационни умения;
 • Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти;
 • Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда;
 • Организираност, лоялност и коректност;
 • Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.
 • Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск


Организацията предлага:

 • Работа във високо мотивиран и професионален екип;
 • Динамична и иновативна среда на работа;
 • Коректни условия на труд;
 • Обучения за личностно и професионално развитие.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…


Моля да изпращате Вашите кандидатури на y.ushovska@detebg.org, като посочвате позицията, за която кандидатствате. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените, които ще поканим на интервю.


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

 

Търсене