Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Кариера в НПО

Експерт Организационно развитие

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
27 юни 2019
Валидна до:
27 юли 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. 

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща", осигуряваме временна грижа за деца без родители. 

Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която Ви интересува?

Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България? 

Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да", то тогава Вие сте човекът, когото търсим да се присъедини към нашия екип като:

Експерт Организационно развитие 

Роля и отговорности: 

- Съдействa за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери;
- Съдействa за стратегическото и оперативното планиране на фондацията;
- Координира стратегически за развитието на организацията проекти; 
- Работи съвместно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията;
- Допринася за поддържане на добрия имидж на фондацията, за промотиране на дейността и постигнатите резултати пред външни публики;
- Представлява организацията на различни форуми, събития и мрежи;
- Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията;
- Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията.


Професионални компетенции: 

- Висше образование в сферата на Връзки с обществеността, Международни отношения, Политология или сходни на тях специалности;
- Умение за ефективна работа в екип със служители от всички нива на организацията;
- Отлични аналитични умения;
- Отлично владеене на английски език;
- Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva).

Личностни качества и умения: 

- Отлични комуникационни и презентационни умения;
- Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти;
- Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда;
- Организираност, лоялност и коректност;
- Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи. 


Организацията предлага: 

- Работа във високо мотивиран и професионален екип;
- Динамична и иновативна среда на работа;
- Коректни условия на труд;
- Обучения за личностно и професионално развитие.

Как да кандидатствам: 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...
Ако искате да подкрепите най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография на y.ushovska@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с избраните по документи кандидати, които ще поканим на интервю.


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Търсене