Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24

Кариера в НПО

Координатор „Организационно развитие"

Дата на публикуване:
04 юли 2019
Валидна до:
04 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Предоставяме социални услуги в центровете ни в Австрия, Румъния, Молдова и България.

Във връзка планирано разрастване на дейността обявяваме вакантна позиция:
Координатор "Организационно развитие"

Какви ще бъдат Вашите задължения?
- планиране на дейности за развитие на различните звена с цел подобряване на работата;
- стандартизиране на процесите на планиране и отчетност в звената;
- въвеждане на нови политики - вътрешни и произтичащи от законови регламенти; 
- проследяване на спазването на организационните и нормативни изисквания за дейността;
- методическа супервизия на средния мениджмънт;
- изготвяне на отчети, доклади, справки, процедури;
- представлява организацията пред трети страни по теми свързани с представяне на добри практики и други.

Бихме Ви припознали като успешен кандидат, ако Вие притежавате:

- висше хуманитарно образование, специалност ''Социални дейности", "Психология", "Социална педагогика" и други сродни;
- безупречна работна етика и умение за спазване на конфиденциалност;
- владеене на английски език /писмено и говоримо/;
- MS Word, Excel, PowerPoint;
- езикова и писмена грамотност;
- опит в сферата на социалната работа минимум 5 години;
- толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот;

Ние Ви предлагаме:
- Постоянен трудов договор;
- Въвеждащо обучение и супервизия с външен експерт;
- Социален пакет включващ: 
*Ваучери за храна;
*Столово хранене;
*Допълнително здравно осигуряване;
- Комуникативно работно място.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография на ел. поща: simeona.marinova@concordia.bg

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.
 

Търсене