Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
05

Кариера в НПО

Координатор доброволци

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
17 юли 2019
Валидна до:
17 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Каритас София е сдружение, основано през 1993. Предоставя хуманитарна помощ, дългосрочна грижа и подкрепа на нуждаещите се. Понастоящем работим с различни уязвими групи, включително стари хора, наркозависими, бездомни, хора с увреждания, бежанци и търсещи закрила, деца в риск, самотни майки и уязвими жени. Работим в София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен, Покрован, Баня, Веселиново и Харманли.

Всяка година повече от 150 души доброволно подпомагат различни проекти на Каритас София. През последните три години имаме четири отличия за добри практики в областта на доброволческата дейност. Две от нашите доброволчески програми бяха Доброволческа инициатива на годината: "Проект Бежанци" - доброволци организират дейности за търсещите убежище, живеещи в бежанските центрове в София; Менторската програма - български доброволци помагат на бежанци в усвояването на български език и ориентацията в новата социална среда.


Координаторът на доброволци ще се отговаря за различни проекти в рамките на Каритас София, като оценява нуждата от доброволци, подкрепа при набирането, обучението и предоставянето на постоянна подкрепа на доброволците и служителите.

Месторабота:
София, с пътувания и до проекти в страната.

Задачи:
1. Да ​​поддържа редовни контакти със служители от всички проекти на Каритас София, за да оцени нуждата от доброволци;

2. В сътрудничество с колеги от всеки проект да съдейства за набирането на доброволци, включително с разпространяване на информация за свободни доброволчески позиции и интервюта;

3. Да пише и актуализира вече съществуващи политики и процедури за работа с доброволци;

4. Да организира подходящо и своевременно въвеждащо и последващо обучение за всички доброволци;

5.  Да управлява и поддържа база данни на физически лица;

6. Да организира координационни и обучителни срещи с персонала, който работи директно с доброволци;

7. Да наблюдава дейностите по Проект Бежанци в лагерите,  да комуникира със Държавната Агенция за Бежанци и други НПО, както и да организира екскурзии и кампании за набиране на средства за проекта;

8. Да кандидатствате за безвъзмездни средства за финансиране, управление на бюджета и отчитане;

9. Да набира доброволци към Еразьм+ и стажанти, и да организират подходящи за тях настаняване, подкрепа, цели, дейности и материали по време на целия си проект;

10. Да гарантира, че всички доброволци разбират и спазват политиките и процедурите на Каритас София;

11.  Да се осигури възможност за доброволците да дават формално и неформално обратна връзка и оценка на участието си;

12. Да предоставя информация за отчети и статистики и да допринася с обратната връзка при разработването на проекти;    

13. Да работи съвместно с други служители на Каритас София, като например счетоводители, PR, ръководители на центрове и услуги , както и партньори на организацията;

14. Да насърчава включване в доброволчески дейности чрез кампании и събития в и извън мрежата на Каритас.

Изисквания:
1. Социално ориентиран и споделящ ценностите на Каритас София;
2. Образование в хуманитарна област или друг подходящ опит;
3. Личен опит като доброволец;
4. Опит в управлението на хора или координацията на доброволците;
5. Опит при организирането на обучения;
6. Опит в планирането и отчитането на дейности и финансово отчитане;
7. Добро владеене на български и английски език;
8. Комуникативност и социални умения;
9. Търпение, гъвкавост и емоционална устойчивост;
10. Организиран, надежден и ангажиран;
11. Добри компютърни умения и опит в използването на социални медии.

Ние Ви предлагаме:
1. Договор за пълен работен ден;
2. Възможност да се развиват социални проекти с различни групи хора;
3. Опит с една от водещите НПО, работещи в социалния сектор;
4. Работа в динамичен и творчески екип;
5. Първоначални и продължаващи възможности за обучение;
6. Сътрудничество и възможност за споделяне на идеи в разнообразните проекти на Каритас София.

Как да кандидатствате:
Моля, изпратете своята автобиография и мотивационно писмо до tsvetomir.doumanov@caritas-sofia.org до 10-и август 2019 г.
Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. 

Търсене