Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
05

Кариера в НПО

Социален работник в ЦНСТ, Велико Търново

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
24 юли 2019
Валидна до:
24 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
 
СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 
в Център за настаняване от семеен типза деца без увреждания от 14 до 18 г.
(SOS Младежки дом), Велико Търново

 
Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели
 
Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children's Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.
В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.
 
В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

От Вас се очаква:
 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа с децата, настанени в ЦНСТДБУ I – SOS Младежки дом ул. „Охрид" № 4 и с младежите, напускащи SOS грижа;
 • Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и младежите в защита на най-добрия им интерес;
 • Да познавате и прилагате законодателството в сферата на закрила на децата;
 • Да водите документацията, регламентирана в нормативната уредба за социални услуги за деца от резидентен тип;
 • Добро познаване на законодателството в сферата насоциалните услуги за деца и младежи
 • Да поддържате контакти с родители, роднини и близки на децата и младежите;
 • Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТДБУ I – SOS Младежки дом ул. „Охрид" № 4 и Програма SOS Детско селище В. Търново – Габрово –Трявна;
 • Да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството.
Предлагаме:
 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
 • Социални придобивки
Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование в областта на социалните науки
 • Познаване особеностите на детската и юношеската възраст и професионален опит в работа с деца, юноши и младежи
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на законодателството в сферата на социалните услуги за деца и младежи
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/
 • Готовност за работа на смени по график
Необходими документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо
Автобиография
Препоръка от минала месторабота
 
Позицията е по заместване, до завръщане на титуляра. Отворена е за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.
 
Срок за подаване на документи: 5 август 2019 г.
 
Лице за контакт: Антоанета Леонова, e-mail antoaneta.leonova@sosbg.org; тел. 0885 999 520
 
 
 


 

Търсене