Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

Кариера в НПО

Социален работник по Програма „Начало на самостоятелен живот", В.Търново

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
24 юли 2019
Валидна до:
24 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

по Програма „Начало на самостоятелен живот"

 

Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children's Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.

В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Цел на позицията:
Подкрепа на младежи, напускащи грижа за включване в Програма „Начало на самостоятелен живот", консултиране и проследяване развитието и справянето в самостоятелния живот на младежите.

Място на работа: гр. Велико Търново

От Вас се очаква да осъществявате:
Дейности, свързани с подготовката на деца и младежи за напускане на грижа и съдействие за включване в Програма „Начало на самостоятелен живот";
Дейности, свързани с проследяване и контрол в адаптацията и успеваемостта на младежите в самостоятелния им живот;
Дейности, свързани с популяризиране, развитие, разширяване обхвата и значимостта на Програма „Начало на самостоятелен живот";
Водене на документация в съответствие с изискванията и стандартите за социална работа.
 
Предлагаме:
  • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
  • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията
  • Професионална подкрепа и супервизии
  • Социални придобивки
Изискваниякъм кандидатите:
  • Висше образование в областта на социалните науки
  • Познаване особеностите на детската и юношеската възраст и професионален опит в работа с деца, юноши и младежи
  • Умения за работа в екип
  • Да познавате и прилагате законодателството в сферата на социалното подпомагане и подкрепа на младите хора в началото на самостоятелния живот
  • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/
Необходими документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо
Автобиография
Препоръка от минала месторабота

Позицията е отворена за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Срок за подаване на документи: 5 август 2019 г.

Лице за контакт: Антоанета Леонова, e-mail antoaneta.leonova@sosbg.org; тел. 0885 999 520

 

 

 

 

Търсене