Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
05

Кариера в НПО

Координатор проекти - София

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
29 юли 2019
Валидна до:
29 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Сдружение „Каритас София" търси да назначи експерт на позиция Координатор проекти.

Изисквания към кандидата:
 • Висше икономическо или хуманитарно образование
 • Минимум три години опит на управленска позиция
 • Писмен и говорим английски език. Втори чужд език е предимство
 • Добри компютърни умения и в частност бързина при работа с Майкрософт офис пакет

Предимство ще имат кандидати, които:
 • Владеят редки езици (арабски, персийски, кюрдски и др.)
 • Имат опит в неправителствения сектор
 • Имат опит в управление и ръководене на екип
 • Имат опит в сферата на миграция и интеграция на чужденци
Отговорности:
 • Основната отговорност на заемащия длъжността е да ръководи и координира свързани проекти, програми и програмни дейности в отдел „Миграция и интеграция" на Каритас София
 • Служителят е отговорен за изпълнението на целия цикъл на проектите и дейностите, в това число, планиране, изпълнение, мониторинг и отчитане, приключване на проекта
 • Служителят е пряко отговорен за това, всички дейности да са изпълнени в срок, в рамките на предвидения обхват, с изискваното качество и в рамките на бюджета
 • Отговорен за избор на изпълнители и външни доставчици, както и за управлението на съответните договори
 • Отговорен за управлението на екип от 12 човека
 • Познава нуждите на бенефициенти и документиране на потребности
 • Участва в подбор, въвеждане и обучение на нови служители
 • Подпомага и отговаря за изготвянето на организационна структури и матрици с отговорностите по проектите
 • Пряко отговорен за възлагане на подходящи задачи и отговорности на отделните членове на екипа
 • Отговорен за установяване на управленска система и план за обучение по проекта, даване на оценка за представянето на отделните членове на екипа
 • При необходимост замества служители в отдела
 • Подпомага изготвянето на описателни отчети, както и други отчетни документи към партньори и финансиращи организации
 • Поддържа активна комуникация с партньори и финансиращи организации
 • Съгласува своите действия с ръководител отдел „Миграция и интеграция"
 • Работи в тясно взаимодействие с  други координатори
 • Съдейства на служителите на Каритас София да поддържат висок професионализъм
 • Дава личен пример и лично допринася за изпълнението на конкретните дейности, като се придържа и води от принципите на „Servant Leader".

Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Сертификати и препоръки

Как да кандидатствате:
Моля, изпратете своята автобиография и мотивационно писмо до ivan.cheresharov@caritas-sofia.org

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. 

Търсене