Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
23

Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности за работа с деца и младежи бежанци в РВЦ Военна Рампа или Враждебна

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
29 юли 2019
Валидна до:
29 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Сдружение „Каритас София" търси да назначи сътрудници социални дейности за работа с деца и младежи бежанци в РПЦ Военна Рампа или Враждебна.

Квалификации и умения:
 • Умения за работа в интернационален екип
 • Опит в работа с деца или младежи
 • Опит в работа с лица, търсещи и получили международна закрила, и/или мигранти ще се счита за предимство
 • Опит и познание в работата с граждани на трети държави, особено деца и родители
 • Добро владеене на български и английски език, позволяващо писмена и устна комуникация; Кандидатури с владеене на арабски, фарси, дари или кюрдски ще се разглеждат с предимство
 • Опит в работата с Microsoft Office
 • Опит в предоставянето на социални услуги
 • Отзивчивост, комуникативност и сериозно отношение към работата

Отговорности:
 • Планиране, организиране и провеждане на образователни и развлекателни дейности с целевата група в регистрационно – приемателните центрове в гр. София (кв. Военна Рампа и Враждебна)
 • Организиране на екскурзии и извеждане на бенефициенти от РПЦ, и подготвяне на участия в различни събития, на и извън територията на центровете като екскурзии, летни лагери, посещение на музеи и др., спазвайки стриктно съответните процедури и вътрешен ред
 • Оказва практическа подкрепа на целевата група в процеса на адаптация, интеграция и реализация на права и задължения, в частност достъпа им до образование
 • Подпомагане на дейността на Координатора на проекта с планиране, закупуване и доставяне на необходимите материали за дейностите, съобразно бюджета
 • Стриктно спазване на предварително приетия и съгласуван седмичен график за дейностите с бенефициенти
 • Предоставяне на помощ на прекия си ръководител с изготвянето на месечни  статистики и отчети за проведените активности
 • Ефективно взаимодействие с останалата част от екипа за управление и изпълнение на проекта
 • Съдействие при информиране и включване в дейностите на представители от целевата група
 • Съдействие за оценка на настоящата ситуация и нуждите на бенефициентите в центровете
 • Съвместна работа с екипите на Каритас София за гарантиране на това, че лицата със специфични нужди са идентифицирани и насочени за получаване на подкрепа
 • Гарантиране, че бенефициентите имат достъп до обособените за занимания пространства. Насърчаване на използването на тези пространства и участието в образователни и развлекателни дейности
 • Осъществяване на постоянен контакт с родителите и учителите за мотивиране и насърчаване на децата за успешната им интеграция в образователната система
 • Участие в обучения и екипни срещи с колеги и с ръководителя на проекта за обсъждане на трудности и добри резултати
 • Предоставяне на помощ при идентифицирането на уязвими лица от целевата група и насочването им за включване в социални и психологични услуги
 • Прилежно водене на протоколи за извършените дейности и предоставените услуги, поддържане и съхраняване на необходимите файлове

Необходими документи за кандидатстване:
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо

Предлагаме

 • Трудов договор на 8 часа
 • Карта за градски транспорт
 • Заетост по двугодишен проект

Как да кандидатствате:
Моля, изпратете своята автобиография и мотивационно писмо до zoe.holliday@caritas-sofia.org

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

 

Търсене