Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
05

Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности за работа с мигранти в СДВНЧ София (с. Бусманци) - 4 часа

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
29 юли 2019
Валидна до:
29 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Сдружение „Каритас София" търси да назначи сътрудници социални дейности за работа с мигранти в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) София (с. Бусманци)

Квалификации и умения:
1. Умения за работа в интернационален екип
2. Опит в работа с лица, търсещи и получили международна закрила, и/или мигранти ще се счита за предимство
3. Опит и познание в работата с граждани на трети държави, особено деца и родители
4. Добро владеене на български и английски език, позволяващо писмена и устна комуникация; Кандидатури с владеене на арабски, фарси, дари или кюрдски ще се разглеждат с предимство
5. Опит в работата с Microsoft Office
6. Опит в предоставянето на социални услуги
7. Отзивчивост, комуникативност и сериозно отношение към работата

Отговорности:

1. Планиране, организиране и провеждане на образователни и развлекателни дейности с целевата група в РПЦ София
2. Организиране на събития, спазвайки стриктно съответните процедури и вътрешен ред
3. Подпомагане на дейността на Координатора на проекта с планиране, закупуване и доставяне на необходимите материали за дейностите, съобразно бюджета
4. Стриктно спазване на предварително приетия и съгласуван седмичен график за дейностите с бенефициенти
5. Предоставяне на помощ на прекия си ръководител с изготвянето на месечни статистики и отчети за проведените активности
6. Ефективно взаимодействие с останалата част от екипа за управление и изпълнение на проекта
7. Съдействие при информиране и включване в дейностите на представители от целевата група
8. Съдействие за оценка на настоящата ситуация и нуждите на бенефициентите в СДВНЧ София.
9. Съвместна работа с екипите на Каритас София за гарантиране на това, че лицата със специфични нужди са идентифицирани и насочени за получаване на подкрепа
10. Гарантиране, че бенефициентите имат достъп до обособените за занимания пространства. Насърчаване на използването на тези пространства и участието в образователни и развлекателни дейности
11. Участие в обучения и екипни срещи с колеги и с ръководителя на проекта за обсъждане на трудности и добри резултати
12. Предоставяне на помощ при идентифицирането на уязвими лица от целевата група и насочването им за включване в социални и психологични услуги
13. Прилежно водене на протоколи за извършените дейности и предоставените услуги, поддържане и съхраняване на необходимите файлове.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Автобиография
2. Мотивационно писмо
Предлагаме

1. Трудов договор на 4 часа
2. Транспортни разходи
3. Заетост по двугодишен проект

Как да кандидатствате:
Моля, изпратете своята автобиография и мотивационно писмо до zoe.holliday@caritas-sofia.org

Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. 

Търсене