Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18

Кариера в НПО

Експерт „Организационно развитие"

Дата на публикуване:
29 юли 2019
Валидна до:
29 август 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща", осигуряваме временна грижа за деца без родители.

* Приемате ли изграждането на гражданското общество в България като тема, която Ви интересува?
* Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България?
* Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от водещите практики и модели за развитие на гражданските организации?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да", то тогава Вие сте човекът, когото търсим да се присъедини към нашия екип като:

Експерт „Организационно развитие"

Роля и отговорности:
- Съдейства за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери;
- Съдейства за стратегическото и оперативното планиране на фондацията;
- Координира стратегически за развитието на организацията проекти;
- Работи съвместно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията;
- Допринася за поддържане на добрия имидж на фондацията, за промотиране на дейността и постигнатите резултати пред външни публики;
- Представлява организацията на различни форуми, събития и мрежи;
- Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията;
- Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията.

Професионални компетенции:

- Висше образование в сферата на Връзки с обществеността, Международни отношения, Политология или сходни на тях специалности;
- Умение за ефективна работа в екип със служители от всички нива на организацията;
- Отлични аналитични умения;
- Отлично владеене на английски език;
- Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva).

Личностни качества и умения:
- Отлични комуникационни и презентационни умения;
- Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти;
- Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда;
- Организираност, лоялност и коректност;
- Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.

Организацията предлага:

- Работа във високо мотивиран и професионален екип;
- Динамична и иновативна среда на работа;
- Коректни условия на труд;
- Обучения за личностно и професионално развитие.

Как да кандидатствам:
Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората...
Ако искате да подкрепите най-малките деца в риск и техните семейства...
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно...

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо в срок до 31 август 2019 г. на вниманието на Юлия Ушовска на hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи  кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 

Търсене