Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
15

Кариера в НПО

Експерт „Развитие на партньорства"

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
09 август 2019
Валидна до:
09 септември 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Фондация „За Нашите Деца" вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща" дава подслон и временна грижа за деца без родители.

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.

И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Експерт „Развитие на партньорства".

Какъв е нашият идеален кандидат?

 • Много добре организиран икомуникативен.
 • Желае да бъде част от организация с КАУЗА.

Роля и отговорности:

 • Привлича нови дарители чрез настоящите механизми за набиране на средства и подкрепа, както и въвежда използването на иновативни подходи;
 • Развива партньорствата с настоящите дарители и отговаря пряко за някои от тях. За всяко партньорство, което отговаря, следва или изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване;
 • Води преговори и постига съгласие по въпросите, свързани с набирането на средства с настоящи и потенциални дарители и поддръжници на организацията, както и всички останали външни публики, които са заинтересовани от дарителството за социални каузи;
 • Осигурява поддържането на прозрачна, коректна и отговорна комуникация с всички дарители. Успешно поддържа ефективните и делови партньорски отношения с ключовите корпоративни и индивидуални дарители на организацията като гарантира задържане на доверието и надграждане ангажираността на тази дарителска общност към каузите на организацията;
 • Участва активно в организирането и провеждането на фъндрейзинг събития и кампании;
 • Участва активно в управлението и развитието на системите за онлайн дарителство
 • Гарантира, че всички дейности по фондонабиране отговарят на законовите изисквания и изискванията на организацията.

Изисквания:

Образование –Висше образование – Икономика/Маркетинг/Бизнес администрация или др. във връзка с длъжността.

Професионален опит:

 • Опит в набирането на средства;
 • Опит във водене на преговори;
 • Организационни умения;
 • Проактивност и ориентация към постигане на крайни резултати;
 • Отлични презентационни умения;
 • Креативност, инициативност и желание за развитие;
 • Познания за бизнес сектора в България;
 • Отличен писмен и говорим български език;
 • Отличен писмен и говорим английски;
 • Отлична компютърна грамотност.
 • Търговски опит
 • Умения за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда;
 • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.
 • Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).

 Личностни качества:

 • Самостоятелност и организираност
 • Комуникативност
 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа
 • Способност за работа под напрежение
 • Отговорен и самостоятелен
 • Гъвкав
 • Проактивен
 • Толерантност по отношение на различията
 • Позитивно настроен спрямо уязвими деца

Моля изпращайте Вашите кандидатури автобиография и мотивационно писмо в срок до 09.09.2019г. на е-mail: hr@detebg.org .

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по докумети  кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 

 

Търсене