Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
15

Кариера в НПО

Експерт „Кампании и корпоративни комуникации“

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
09 август 2019
Валидна до:
09 септември 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1303
Адрес:
кв. Сердика, ул. Гюешево, №21, ет.2
Телефон:
02/980 70 58,02/ 988 82 45
Факс :
980 70 58, 988 82 45
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „За Нашите Деца" вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща" дава подслон и временна грижа за деца без родители.

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.

И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Експерт „Кампании и корпоративни комуникации".

Какъв е нашият идеален експерт „Кампании и корпоративни комуникации"?
 • Много добре организиран и комуникативен.
 • Притежава отлични умения за работа в екип и е в крак с разработването на дигитални кампании, с цел набиране на дарителски средства.
 • Желае да бъде част от организация с КАУЗА.
Роля и отговорности:
 • Създава и организира различни кампании за набиране на средства и привличане на обществена подкрепа за каузите на фондацията;
 • Разработва иновативни дигитални кампании с цел популяризиране на дейността на фондацията и стимулиране на дарителството, използвайки story telling, онлайн игри и др.;
 • Дефинира таргет аудиториите на кампаниите и изготвя комуникационна стратегия за изпълнението им в тясно сътрудничество с екип Комуникации и екип Корпоративна социална отговорност;
 • Умело комуникира основните послания на фондацията;
 • Създава брийфове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в реализирането на кампаниите;
 • Създава и редактира текстове, презентации и отчети, насочени към целевите аудитории на фондация „За Нашите Деца";
 • Измерва и анализира резултатите от проведените кампаниите по комуникационни и финансови показатели и планира стъпки за повишаване ефективността им;
 • Консултира и подкрепя членовете на екипа при изпълнението на кампании, включително изготвя планове и следи за прилагането им;
 • Следи за добри практики на национално и международно ниво при проектиране на нови кампании и подготвя мониторинг на регулярна база;
 • Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипаи организацията. Информацията в Организацията протича безпроблемно,навременнои в пълен обем.
Изисквания:
Образование –Висше образование.
Професионален опит:
 • Опит в сферата на директния и дигиталния маркетинг;
 • Опит в организиране и планирането на кампании;
 • Опит във водене на преговори;
 • Организационни умения;
 • Опит в управление и развитие на социални мрежи;
 • Отлични презентационни умения;
 • Креативност, инициативност и желание за развитие;
 • Познания за бизнес сектора в България;
 • Отличен писмен и говорим български език;
 • Отличен писмен и говорим английски;
 • Отлична компютърна грамотност.
 • Търговски опит –предимство.
Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.

Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).

Опит с визуални програми – предимство

Личностни качества:
 • Самостоятелност и организираност
 • Комуникативност
 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа
 • Способност за работа под напрежение
 • Отговорен и самостоятелен
 • Гъвкав
 • Проактивен
 • Толерантност по отношение на различията
 • Позитивно настроен спрямо уязвими деца
Моля изпращайте Вашите автобиография и мотивационно писмо в срок до 09.09.2019г. на e-mail: hr@detebg.org.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

 

Търсене