Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
23

Кариера в НПО

Социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
03 септември 2019
Валидна до:
03 октомври 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Предоставяме социални услуги в центровете ни в Австрия, Румъния, Молдова и България. От 2008г. година развиваме центрове в София и София-област.

Във връзка планирано разрастване на дейността обявяваме вакантна позиция:
„Социален работник"

Вашите задължения:
- работите в график, включващ дневни и нощни дежурства;
- полагате грижи свързани със задоволяване текущите потребности и повишаване качеството на живот на деца в риск, настанени в резидентен тип услуга;
- придружавате потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, социализиращи мероприятия извън центъра;
- провеждате индивидуални и групови занимания с фокус изграждане социални умения;
- реализирате подпомагащи образователни програми и дейности по ограмотяване;
- създавате условия и сигурна среда където всяко дете се чувства уверено в способностите си;

Бихме Ви припознали като успешен кандидат ако, Вие притежавате:
- висше образование с хуманитарен профил или сте студент по специалностите: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности;
- толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена;
- желание за учене за работа с различни клиенти – деца и младежи от/на улицата, с поведенчески проблеми, отпаднали/отпадащи от училище, социално неглижирани и др.;

Ние Ви предлагаме:

- трудов договор на пълен щат; 
- работа по график на смени 
- бонус система;
- коректно заплащане на нощен труд и дежурства на празнични дни;
- социален пакет: столово хранене,служебно кафе, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
- комуникативно работно място, с удобен достъп до обществен транспорт; 
- въвеждащо обучение;
- външна супервизия от експерт.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография.
Телефон за контакт - 0877 717 647 Юлиян Гетов.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене