Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
15

Кариера в НПО

Специалист социални дейности

Дата на публикуване:
25 септември 2019
Валидна до:
25 октомври 2019
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. Предоставяме социални услуги в центровете ни в Австрия, Румъния, Молдова и България. От 2008г. година развиваме центрове в София и София-област.

Във връзка планирано разрастване на дейността обявяваме вакантна позиция:
„Специалист Социални дейности "
Работно място: Център за настаняване от семеен тип

Вашите задължения:
- информирате, приемате и отговаряте за настаняването деца потребители на услугата;
- проучвате и анализирате индивидуалните и социални потребности на децата;
- предоставяте консултативни, администратвни, посреднически услуги;
- отговаряте за воденето на случаите на потребителите в координация с Отдел „Закрила на детето".
- реализирате интерактивни форми на работа с образователна насоченост;
- придружавате децата на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра;
- водите необходимата документация и отчетност по случаите, за които отговаряте (индивидуални оценки, становища, сигнали, индивидуални планове.);

Бихме Ви припознали като успешен кандидат ако, Вие притежавате:
- опит от социалната сфера - би се припознал като сериозно предимство;
- висше образование с хуманитарен профил: Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности;
- толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена;
- желание за учене за работа с различни клиенти – деца и младежи от/на улицата, с поведенчески проблеми, отпаднали/отпадащи от училище, социално неглижирани и др.;
- готовност за работа в часовият диапазон 12:30/19:30

Ние Ви предлагаме:
- трудов договор на пълен щат;
- бонус система;
- социален пакет: служебно кафе, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
- карта за градски транспорт;
- въвеждащо обучение;
- външна супервизия от експерт.

Ако предложението Ви интересува, моля изпратете автобиография на julian.getov@concordia.bg
Телефон за контакт - 0877717647 Юлиян Гетов
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД. 

Търсене