Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

Кариера в НПО

Национален ден на гражданското участие „Вход за граждани"

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
13 януари 2020
Валидна до:
20 януари 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Христо Белчев 3
Телефон:
0882 434305, 0882 434 305
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Тип:
Доброволци
Пълно описание:
Форум Гражданско Участие търси доброволци за провеждането на Национален ден на гражданското участие и изложение на работещи практики, който ще се състои на 23 и 24 януари 2020 г. в х-л "Рамада", София.

Събитието ще се проведе под надслов „Вход за граждани" и е посветено на предизвикателствата и възможностите за подобряване на взаимодействието на институциите и гражданите, с фокус към доброто управление на местно ниво. Като наши доброволци, вие ще имате задачата да:
  • помагате при регистрацията на участниците, раздавате баджове с имена и ги ориентирате към залата; 
  • помогнете при подреждането на столове в залата и материалите за участниците; 
  • подавате микрофони на желаещите да се изказват по време на събитието и помагате при нужда и при запитване от участниците. 
  • подредим заедно залата отново във вида, в който сме я намерили.
За повече информация - пишете на имейл адрес office@fgu.bg.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

 

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините"  се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.


 

 

Търсене