Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25

Кариера в НПО

Специален педагог

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
13 февруари 2020
Валидна до:
13 март 2020
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Русалийски проход 14, ет.4,ап.8
Телефон:
0888372415
Ел. поща:
Сфера на дейност:
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на децата
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Изисквания:

Завършена специална педагогика,опит в сферата на образованието или неправителствения сектор или в сферата на обществените услуги,работа в екип, стремеж да способства за духа на организацията, с чувство за отговорност и желание за развитие.


Задължително: Добро ниво на английски език - писмено и говоримо.

Основи:

- изготвя годишен план за дейността си;

- участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на деца и ученици със специални образователни потребности;

- планира взаимодействието с учители, родители, социални партньори, социална среда;

- определя конкретните образователно-възпитателни или учебно-възпитателни цели за децата (учениците) със специални образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с екип специалисти.

- подпомага самоподготовката по общообразователните предмети и

консултира учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от учениците със специални образователни потребности по даден учебен предмет;

- съдейства за организиране и адаптиране на пространството в класната стая за ефективно включване на учениците със специални образователни потребности в учебно-възпитателния процес;

- съдейства за формиране в учениците със специални образователни потребности на:

а) комуникативни и комуникационни умения;

б) умения за самостоятелна работа в класа и вкъщи;

в) умения за самостоятелно учене през целия живот;

г) умения за работа в група и в екип;

д) умения за решаване на проблеми;

е) умения за критично и конструктивно мислене;

За контакт : malyakova@yahoo.com
 

 

Търсене