Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

Кариера в НПО

Психолог

Дата на публикуване:
10 март 2020
Валидна до:
10 април 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи. За нашия център за работа с деца от улицата търсим по заместване ПСИХИЛОГ.

Области на дейност:
• Провеждане на индивидуални сесии и групова работа с деца и родители.
• Обследване и оценяване на психологически статус на насочените потребители.
• Създаване и поддържане на протоколи от сесии.
• Изработване на индивидуален план за работа с клиентите.
• Следи за постигнатите резултати и напредък в социалната интеграция на клиентите и дава обратна връзка на екипа.
• Изготвя становища по случаи.
• Участие в екипни срещи на услугата, супервизии и интервизия с други психолози от фондацията.

Очакваме кандидатите да притежават:
• Образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър по "психология" или „социална психология".
• Опит в консултиране на деца.
• Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност..
• Умение за работа в екип.
• Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да открият при нас:
• Трудов договор с работно време 9:00 - 17:00ч от вторник до събота.
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
• Комуникативно работно място.
• Супервизия и професионална подкрепа.
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.

Може да кандидатствате на  https://www.jobs.bg/job/5259723 или да изпращате актуална автобиография на имейл:  teodora.atanasova@concordia.bg

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
 

Търсене