Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

Кариера в НПО

Учител/Участник в програма Заедно в час

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
17 март 2020
Валидна до:
15 април 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1124
Адрес:
бул. Цариградско шосе 23
Телефон:
(02) 9880688, 0893 322 377
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Образование
Тип:
Работа
Пълно описание:
Мисията на "Заедно в час" е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. Нашата визия за образованието е всяко дете в страната да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да станат учители, за да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

"Заедно в час" ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо предварително да имате учителска правоспособност.

Едновременно с преподаването участниците в програмата ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.

Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018".

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате:

• обучение по специално разработена програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер" и Universal Design for Learning;

• сертификат за педагогическа правоспособност, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) - "Заедно в час" покрива семестриални такси, нощувки и пътни разходи до и от съответния университет за лекции и изпити (ако участниците преподават/ живеят в друго населено място);

• двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на "Заедно в час";

• менторска подкрепа от опитен професионалист;

• финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2020 г.), както и за участници, които сменят настоящото си местоживеене, за да преподават в приоритетни за "Заедно в час" училища;

• развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

• достъп до общността на „Заедно в час" от над 400 участници и възпитаници на програмата, както и до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

• директна подкрепа за успешна реализация след двете години в една от приоритетните за „Заедно в час" сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво; възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в партньорските ни организации.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• да сте завършили или да ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 1 септември 2020 г.
• да сте готови да работите като учител на пълен работен ден през двете години на програмата;
• да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование;

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България". Обучителните програми на "Заедно в час" са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.

Финален краен срок за кандидатстване - 15 април 2020 г.

Кандидатстването става онлайн, през сайта www.zaednovchas.bg.
 

 

Търсене