Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
28

Кариера в НПО

Ръководител на Дневен център за хора с интелектуални затруднения „Светове" (по заместване)

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
12 май 2020
Валидна до:
12 юни 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1680
Адрес:
бул. България 88, офис 8
Телефон:
+359 2 808171, +359 897 892771
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Описание на позицията:

Ръководителят на дневния център отговаря за цялостната организация на дейността на Центъра в изпълнение на мисията, целите и задачите на Фондация „Светът на Мария".

Ръководителят отговаря за изпълнение на ежедневните дейности, за развитието на нови дейности и програми, за управлението на персонала и финансите, за администрирането на дейността, за популяризиране на дейността, както и взаимодейства с дарители, партньори и институции.

Ръководителят организира и дейността на социалното предприятие и реализацията на проектите, които допълват и надграждат дейността на дневния център.

Дневният център е разположен в гр. София, кв. Гоце Делчев, ул. Рикардо Вакарини 8.

Обявената позиция е по заместване.

Работните условия включват:

 • Заплата на трудов договор по заместване (индикативно за период от 2 години);
 • Стандартно работно време с възможности за гъвкавост;
 • Добронамерени екипни взаимоотношения;
 • Възможности за учене и развитие;
 • Взаимодействие с програмния ръководител на Фондацията;
 • Допълнително стимулиране.
Изисквания към кандидатите:
 • Емпатия и положително отношение към хората с интелектуални затруднения;
 • Управленски качества и умения;
 • Умения да организира и планира дейността, съгласно определените дейности и очаквани резултати;
 • Добри комуникативни умения и умения за ръководене на екип;
 • Административни познания и познавания на ключовите нормативни изисквания за дейността;
 • Познания за ролята и целта на социалните услуги;
 • Умение да работи в група и индивидуално;
 • Умее да организира финансите (да изготвя, управлява и отчита бюджет);
 • Умения за изготвяне на документи, отчети и пр.
Изисквания към кандидатите:
Да са със завършено висше образование – образователно квалификационна степен „бакалавър" / „магистър" от специалности с хуманитарен профил или икономика. Кандидатите, с висше образование в различни специалности трябва да докажат преминато обучение (формално и неформално), с което са придобили изискваните умения и компетенции.


Квалификация от преминати обучения или опит от работа в подкрепа на лица с интелектуални увреждания и социални услуги е предимство.

Да владеят говоримо и писмено английски език.

Документи за участие:
 1. Мотивационно писмо
 2. Автобиография
 3. Копие на документ за завършено висше образование – образователно квалификационна степен „бакалавър"/ „магистър"
 4. Документи от преминати обучения, курсове, квалификационни програми и др.
 5. Други документи, доказващи представения в автобиографията опит.


Фондацията може да поиска и други документи и справки в допълнените на изброените.

Кандидатите, които преминат първоначален подбор на ниво документи, ще бъдат поканени да се явят на интервю.

Кандидатстването за работа е през:

Обява за позицията в Джобс: https://www.jobs.bg/job/5298428

или на имейл адрес: office@mariasworld.org


 

 

Търсене