Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

Кариера в НПО

Социален работник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
03 юни 2020
Валидна до:
03 юли 2020
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. “Екзарх Йосиф" №95
Телефон:
+359 0878 738 148, +359 888 378 269
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Проблеми на жените, джендър въпроси
Тип:
Работа
Пълно описание:

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

Позицията е свързана с практическа подкрепа за търсещи, получили закрила и граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на България в рамките на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави", договор № BG65AMNP001-2.005-0001-C01/05.06.2019г., финансиран по Фонд "Убежище, интеграция и миграция" на ЕС., изпълняван от "Каритас" - София и "Съвет на жените бежанки в България.  

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на Сдружението;
 • Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;
 • Работа в екип с културен медиатор;
 • Работа с хора на терен, информиране за права и задължения - социални, медицински, правни, образователни и др.;
 • Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни);
 • Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
 • Осъществяване на домашни посещения;
 • Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;
 • Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
 • Участие в ежеседмични срещи за интервизия на случаи;
 • Участие в групова супервизия.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

 • Висше образование, степен – специалист/"бакалавър"/"магистър" по една от следните специалностите: социални дейности/ социална педагогика/ психология или други в социалната сфера;
 • Общ професионален опит минимум 3 години в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи,в/ или със системата за закрила на детето;
 • Владеене на чужд език се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит при работа с бежанци, търсещи закрила и мигранти е предимство;
 • Опит като социален работник в ДСП и ОЗД е предимство.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;

- карта за градски транспорт;

- служебна карта за телефон.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:

Моля изпратете CV на посочения имейл: office@crw-bg.org

СРОК за кандидатстване: 12.06.2020г.

Телефон за връзка: 0878 136 321.

 

 

Търсене