Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Кариера в НПО

Директор програма SOS ДЕТСКО СЕЛИЩЕ София - Перник

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
15 юли 2020
Валидна до:
15 август 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА

БЪЛГАРИЯ

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 

ДИРЕКТОР ПРОГРАМА SOS ДЕТСКО СЕЛИЩЕ

СОФИЯ - ПЕРНИК

 

Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

 

Сдружение SOS Детски селища България (www.sosbg.org) е част от голямото международно семейство SOS Children's Villages International, което се грижи за над 2 500 000 деца в 136 страни по света. В България Сдружението започва дейността си през 1990 г. В продължение тридесет години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

Основни изисквания към кандидатите

  • Висше образование в областта на социалните науки, публична администрация, бизнес администрация, икономика, право

  • Минимум 5 години професионален опит в областта на социалния мениджмънт

  • Минимум 3 години професионален опит в пряко ръководство на голям екип сътрудници

  • Добри умения в сферата на управление, мониторинг и оценка на проекти

  • Умения за работа в партньорска мрежа и водене на преговори

  • Английски език, компютърни умения (MS Office)

Необходими знания, умения и компетенции

  • Познания в областта на детското законодателство и нормативна уредба

  • Опит в областта Развитие на човешките ресурси, умения за ръководене на екип и работа в екип

  • Опит в бюджетиране и финансово управление, в т.ч. разработване, мониторинг и управление на социални проекти

  • Много добри комуникативни умения

Отговорности и задължения

  • Управление и развитие на социалните услуги в Програма SOS Детски селище София - Перник;

  • Прилагане на система за осигуряване на качество и осигуряване на оптимално използване на ресурсите;

  • Контрол и превенция за защита на детето във всички структурни звена на Програмата, изграждане на капацитет и застъпнически дейности за правата на детето;

  • Развитие и управление на Човешките ресурси в Програма София - Перник;

  • Финансово и административно управление в Програма София - Перник

Работно място и условия на работа:

  • Административен офис, София

   Нормиран работен ден

Предлагаме:

  • Интересна, динамична, творческа работа в полза на благотворителна кауза

  • Работа в екип и възможност за професионално развитие

  • Обучения нанационално и международно ниво

  • Социални придобивки

Необходими документи за кандидатстване:

  • СV и мотивационно писмо

   Очакваме Вашите документи на е-mail адрес: anelia.rogelova@sosbg.org. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Краен срок за подаване на документи: 15.08.2020 г.


Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.


Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

 

 

Търсене