Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

Кариера в НПО

ТСА търси да наеме координатор за гр. Пловдив, в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“,

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
17 юли 2020
Валидна до:
15 август 2020
Сфера на дейност:
Тип:
Работа
Пълно описание:

ТСА търси да наеме координатор за гр. Пловдив, в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants).

Основната цел на проекта е да се подобри образователния статус и готовността за трудова заетост на младежи от уязвими групи от градовете София, Сливен и Пловдив. Дейностите включват кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, подкрепа за връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес.

Преки отговорности и задължения


Координаторът ще бъде отговорен за:

 • Идентифициране и установяване на контакт със значими и социално отговорни работодатели;
 • Създаване и поддържане на база данни с фирми и предприятия, имащи интерес да сътрудничат с нас,  рамките на проекта;
 • Установяване на дългосрочни взаимоотношения с предприятия и фирми, които имат интерес за сътрудничество в рамките на проекта;
 • Провеждане на седмично онлайн проучване на свободните работни места в гр. Пловдив;
 • Проучване и идентифициране на възможности за обучения, организирани от местни и регионални институции и стажантски позиции във фирми;
 • Провеждане на месечни срещи със съответните мениджъри по човешки ресурси или други релевантни мениджъри за набиране на персонал сред работодатели от частния сектор;
 • Организиране и подпомагане на местни, регионални или други събития за насърчаване ролята на частния бизнес за наемане на младежи от икономически уязвими групи;
 • Създаване и поддържане на база данни с профили на  активни младежи, включени в проекта и търсещи работа;
 • Насочване на  младежи за започване на работа и стаж, както и оказване на подкрепа и  при изготвяне на документи за кандидатстване;
 • Оказване на наставническа подкрепа при постъпване на работа и на стаж, както и в периода на адаптация на работното място;
 • Поддържане на регулярен, ежемесечен контакт с мениджърите човешки ресурси и проследяване процеса на набиране и последващи етапи, включително първоначални оценки, интервюта, и оказване наподкрепа за осигуряване на необходимата документация на кандидата;
 • При необходимост изпълнява и други административни задачи, свързани с ефективното изпълнение на проекта;
 • Активно работи с местен ментор и институции, за да свърже участници включени в проекта със свободни позиции за работа и стаж;
 • Отчита извършената дейност на месечна база пред проектния ръководител.

Координаторът на проекта трябва да притежава следните професионални квалификации:


 • Изисква се бакалавърска степен, за предпочитане  в сферата на управление на човешки ресурси; бизнес администрация или икономика;
 • Най-малко три години професионален опит в частния или нестопанския сектор;
 • Владеенето на  английски и / или турски език е предимство;
 • Познаване на Microsoft Office и други приложения;
 • Отлични междуличностни умения и способност да комуникира ясно и убедително с представители на бизнеса и младежи от уязвими групи;
 • Внимание към проследяване и детайли; способност за администриране на няколко задачи едновременно; доказани умения за управление на времето;
 • Надеждност и гъвкавост; способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип;
 • Проактивност;
 • Безспорна етика и лична неприкосновеност.

Възнаграждение и придобивки


ТСА предлага работа при непълно работно време с  отличен пакет от придобивки и конкурентно възнаграждение, съизмерими с опита. ТСА активно търси разнообразен персонал, отразяващ общностите, на които служи.

При проявен интерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 15.08.2020 г. на адрес lgeorgieva@tsa-bulgaria.org.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел: + 359 895 092 390


 

 

Търсене