Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18

Кариера в НПО

Координатор доброволчески инициативи

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
04 август 2020
Валидна до:
04 септември 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1309
Адрес:
ж.к. "Илинден", бл. 55, вх. В, ап. 47
Телефон:
02 9200825, 0887 527169
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

Служителят работи по две направления на Каритас София - Young Caritas и Отдел „Миграция и интеграция".


Young Caritas:
• Управление на проект „Young Caritas", вкл. изготвяне на отчети, финансово управление на бюджета, контрол и мониторинг на проекта, осигуряване на високо качество на събирането на данни и оценка на постигнатите резултати.
• Сътрудничество с координатора доброволци и оказване на помощ при подбора на персонал, обученията и цялостната работа.
• Сътрудничество с представителите на католическата църква, координатора на CaritArt, експерта по връзки с обществеността и финансовия отдел при създаването и изпълнението на графика със задачи.
• Създаване на добри партньорски връзки с останалите координатори на Каритас София и насърчаването на доброволчеството сред младите хора.
• Помощ при планирането и осъществяването на събития, кампании и други дейности.
• Сътрудничество с експерта по връзки с обществеността за споделяне на информация.
• Сътрудничество с Young Caritas от други държави.
• Отговорност за защитата на служители, доброволци и всички участващи в проектите на Young Caritas, включително уязвими млади хора.

Отдел „Миграция и интеграция"
• Организира и участва в кампании за набирането на доброволци сред граждани на трети държави, включително с разпространяване на информация за свободни доброволчески позиции и провеждане на интервюта.
• Провежда първоначалните интервюта с одобрените по документи кандидати като преценява мотивацията на кандидатите, организира последващи интервюта и разяснява целта на инициативата и ролята на доброволеца.
• Създава и адаптира презентационни и обучителни материали, споразумения за участие, наръчници и други документи, необходими за професионална работа с доброволци.
• Документира добрите практики в работата. Организира подходящо и своевременно въвеждащо и последващо обучение за доброволци.
• Осигурява възможност за доброволците да дават формално и неформално обратна връзка и оценка на участието си.
• Гарантира, че всички доброволци разбират и спазват политиките и процедурите на Каритас София.
• Оказва пряка подкрепа при реализацията на вече съществуващите доброволчески дейности и в частност Менторство и Менторство на работното място. Осъществява мониторинг на взаимодействието в менторските двойки като прави регулярни срещи и телефонни разговори с двете страни.
• Разрешава проблеми, мотивира и напътства доброволците, дава идеи и предложения, за да поддържа комуникацията с тях.
• Отчита се редовно за проведените дейности, следи за изпълнение на заложените цели и индикатори и при нужда адаптира планираните дейности.


Каритас София признава правото на закрила на деца и възрастни в уязвимо положение, независимо от техните пол, раса, култура, физическо или ментално състояние. Каритас София се ангажира със създаването и поддържането на среда, която насърчава основните ценности и предотвратява злоупотреби и експлоатация на хора. От доброволците и служителите на Каритас София се очаква да отстояват достойнството на всеки, с когото имат контакт, като гарантират, че тяхното лично и професионално поведение е на най-високо ниво. Те се очаква да служат почтено и да насърчават правилните взаимоотношения, като същевременно изпълняват своите отговорности.


Пълен работен ден

Месторабота: София

Брутна заплата: 1400 лв.


Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на адрес:

tsvetomir.doumanov@caritas-sofia.org
Само одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка - покана за интервю.

 

 

Търсене