Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Кариера в НПО

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
19 август 2020
Валидна до:
30 септември 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
бул. "Патриарх Евтимий" 64
Телефон:
02424 6680, 0882181198
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Младежки въпроси, политики и изследвания
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Тип:
Работа
Пълно описание:
ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор" по проект "Scale It Up".

Проектът се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство" на Европейската комисия. Проектът има за цел да увеличи мащаба на успешният модел на ТСА, който има за цел да приведе ромските квартали в съответствие с българските стандарти за градоустройство, важна законова предпоставка за включване на кварталите в градските системи за водоснабдяване, електричество и канализация.

Моделът подчертава важността на запазване на вече съществуващите домове, които са единствено местожителство на бедни и маргинализирани семейства, като се вземат предвид съществуващите законови разпоредби и в съответствие с международните норми за правата на човека за адекватни жилищни условия.

Изискванията към кандидатите можете да намерите ТУК.
Необходими документи за кандидатстване:
  • Мотивационно писмо
  • Автобиография
Заинтересованите кандидатите могат да изпратят своите документи до 30 септември, 2020 г. на електронен адрес: inquiries@tsa-bulgaria.org

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани при пълна поверителност. Ще се свържем само с допуснатите до интервю кандидати.

Мисията на ТСА е да работи за повишаване на икономическата независимост и подобряване на жизнените перспективи сред икономически уязвими групи, с фокус върху ромите. При изпълнение на своята дейност, фондацията се ръководи от принципи и ценности на прозрачност, етичност, иновативност и почтеност. 

 

Търсене