English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Включи се в обучителните практики за младежи в Център за развитие на устойчиви общности

Дата на публикуване:
31 август 2020 г.
Валидна до:
30 септември 2020 г.
Тип:
Стаж
Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Включи се в обучителните практики за младежи в Център за развитие на устойчиви общности.

Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) София обявява две свободни позиции за обучителни практики на младежи:
 • Сътрудник Координатор на проекти / инициативи
Място на провеждане на практиката: София, в офиса на сдружение „Център за развитие на устойчиви общности“ на адрес: ул. „ Парчевич 37Б“ , ет.2, ап. 4
Период на провеждане: октомври – ноември 2020 г.
 • Сътрудник Координатор на проекти / инициативи
Място на провеждане на практиката: Брезник, в Регионалния Младежки Център RAISE Youth.
Период на провеждане: октомври – ноември 2020 г.
Тези практики са подходящи за теб, ако:
 • Искаш да развиваш нови знания, умения и опитност за работа в гражданския сектор;
 • Се вълнуваш от ролята на гражданските организации и обмисляш бъдеща кариера с кауза;
 • Имаш интерес в развитието на местните общности и гражданското участие;
 • Искаш да се докоснеш до работата на бързо развиваща се организация с разнообразен и нестандартен екип.
Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Какво включват практиките?

Всяка обучителна практика включва 4 модула, които покриват теоретична и практична работа.
Обучителните ни практики дават възможност за учене чрез практика и развиване на нови знания и умения за работа в гражданския сектор.

Одобрените кандидат-практиканти в екип с ментор от организацията по предварително съгласуван план и график за провеждане на обучителната си практика ще придобият умения относно планирането, изпълнението, наблюдението, контрола и отчитането на граждански проекти. Минималната ангажираност на кандидатите ще бъде 80 астрономически часа. След приключване на практиката има възможност на кандидатите да се предложи работа в Център за развитие на устойчиви общности – офис София и Регионален Младежки Център RAISE Youth в гр. Брезник.

В процеса на обучението от кандидата се очаква да бъде активен, да се включва в дейности по настоящи проекти, в разработката на нови проекти, както и да дава идеи за нови инициативи и проекти.
Практиката е доброволна.

На избраните кандидати ще бъдат покривани транспортни разходи до централния офис на ЦРУО в София и до Регионалния център RAISE YOUTH гр. Брезник за дните на практиката срещу представен валиден транспортен документ.

Обучителните практики са част от националната програма „Социални иноватори“.

Изисквания към кандидатите:

За участие в избрана от теб обучителна практика можеш да кандидатстваш, ако:

Си на възраст между 18 и 29 години и към момента:
 • Не учиш и не работиш; или
 • Си студент/ка по специалност в сферата на хуманитарните или социални науки – III-ти или по-горен курс; или
 • Наскоро си завършил/а висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсиш работа или не работиш по специалността си, и
 • Имаш възможност да отделяш минимум 3 пъти седмично по 4 часа време за практика.
Владеенето на английски език е предимство. Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.

Кандидат-практикантите е необходимо да подготвят:

- Мотивационно писмо относно участието си в избраната обучителна практика;
- Автобиография.

Документите изпращайте на e-mail: gpf.bulgaria@gmail.com до 30 септември 2020, като посочвате за коя от двете позиции кандидатствате.

При възникване на допълнителни въпроси, можете да се свържете с Диана Георгиева на тел. 0888927578; gpf.bulgaria@gmail.com

За Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) - https://cscd-bg.org/bg/ :
Център за развитие на устойчиви общности е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :
 • повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата пола;
 • засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място;
 • промяна на законовата уредба в защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие;
 • образоване на деца и млади хора по въпросите на човешките права и регламентираните национални и международни норми, гарантиращи тези права;
 • усвояване на успешните практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в България;
 • подпомагане и окуражаване на жените за започване на собствен бизнес;
 • постигане на по-голямо участие на жените в политиката и властта и създаване на национално женско лоби.