Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Кариера в НПО

Координатор за гр. Сливен по проект „Първи стъпки за професионално развитие”

Дата на публикуване:
07 октомври 2020
Валидна до:
20 ноември 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
бул. "Патриарх Евтимий" 64
Телефон:
02424 6680, 0882181198
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Насърчаване на икономическото развитие
Образование
Предоставяне на дарения/грантове
Тип:
Работа
Пълно описание:


ТСА търси да наеме  координатор за гр. Сливен, в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие", финансиран от страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants).

Основната цел на проекта е да се подобри образователния статус и готовността за трудова заетост на младежи от уязвими групи от градовете София, Сливен и Пловдив. Дейностите включват кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, подкрепа за връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес. 
Преки отговорности и задължения 

Координаторът ще бъде отговорен за:
 • Идентифициране и установяване на контакт със значими и социално отговорни работодатели; 
 • Създаване и поддържане на база данни с фирми и предприятия, имащи интерес да сътрудничат с нас,  рамките на проекта;
 • Установяване на дългосрочни взаимоотношения с предприятия и фирми, които имат интерес за сътрудничество в рамките на проекта;
 • Провеждане на седмично онлайн проучване на свободните работни  места в гр. Сливен;
 • Проучване и идентифициране на възможности за обучения, организирани от местни и регионални институции и стажантски позиции във фирми;
 • Провеждане на месечни срещи със съответните мениджъри по човешки ресурси или други релевантни мениджъри за набиране на персонал сред работодатели от частния сектор;
 • Организиране и подпомагане на местни, регионални или други събития за насърчаване ролята на частния бизнес за наемане на младежи от икономически уязвими групи;
 • Създаване и поддържане на база данни с профили на  активни младежи, включени в проекта и търсещи работа;
 • Насочване на  младежи за започване на работа и стаж, както и оказване на подкрепа и  при изготвяне на документи за кандидатстване;
 • Oказване на наставническа подкрепа при постъпване на работа и на стаж, както и в периода на адаптация на работното място;
 • Поддържане на регулярен, ежемесечен контакт с мениджърите човешки ресурси и проследяване  процеса на набиране и последващи етапи, включително първоначални оценки, интервюта, и оказване наподкрепа за осигуряване на необходимата документация на кандидата;
 • При необходимост изпълнява и други административни задачи, свързани с ефективното изпълнение на проекта;
 • Активно работи с местен ментор и институции, за да свърже участници включени в проекта със свободни позиции за работа и стаж;
 • Отчита извършената дейност на месечна база пред проектния ръководител.
Координаторът на проекта трябва да притежава следните професионални квалификации:
 • Изисква се бакалавърска степен, запредпочитане  в сферата на управление на човешки ресурси; бизнес администрация или икономика;
 • Най-малко три години професионален опит в частния или нестопанския сектор;Владеенето на  английски и / или турски език е предимство;Познаване на Microsoft Office и други приложения;Отлични междуличностни умения и способност да комуникира ясно и убедително с представители на бизнеса и младежи от уязвими групи;Внимание към проследяване и детайли; способност за администриране на няколко задачи едновременно; доказани умения за управление на времето;Надеждност и гъвкавост; способност за работа както самостоятелно, така и като    част от екип;
 • Проактивност;
 • Безспорна етика и лична неприкосновеност.
Настоящата обява е за територията на гр. Сливен, но ще бъдат разгледани и кандидати за позицията от съседни населени места - като Бургас и Ямбол.
При проявен интерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 20.10.2020 г. на адрес: info@tsa-bulgaria.org.

 

Текстът на цялата обява може да намерите ТУК.
 

 

Търсене