Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Кариера в НПО

Социален работник

Дата на публикуване:
13 октомври 2020
Валидна до:
13 ноември 2020
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Работно място: кв. Орландовци, ул. Вела Чорбова № 28А

Области на дейност:

• Информира и приема потребители на услугата;
• Води индивидуални разговори с клиенти, със семействата им или в групи, за да оценят реалното им положение и проблеми и да определят изискваните социални услуги;
• Анализира ситуацията на клиента и предлагат алтернативни подходи за решаване на проблема;
• Предоставя консултативни, терапевтични и посреднически услуги и групови сесии на клиентите, за да им помогнат да развият умения и да придобият необходимите познания за справяне с техните социални или лични проблеми;
• Отговаряте за воденето на случаите от потребителите в координация с Отдел „Закрила на детето".
• Реализирате интерактивни форми на работа с образователна насоченост;
• Придружавате децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения, мероприятия извън центъра;
• Води необходимата документация и отчетност по случаите, за които отговаря (индивидуални оценки, становища, сигнали, индивидуални планове).

Очакваме кандидатите да притежават:

• Бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности.
• Толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиена.
• Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
• Умение за работа в екип.
• Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще се счита за предимство.
• Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Република България.

Кандидатите могат да открият при нас:
• Трудов договор
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
• Комуникативно работно място.
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.
• Супервизия с външен експерт.

Може да кандидатствате като изпратите актуална автобиография на имейл:  teodora.atanasova@concordia.bg като посочите за коя позиция кандидатствате.


Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

 

Търсене