Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

Кариера в НПО

Старши обучител в социалната сфера

Дата на публикуване:
21 декември 2020
Валидна до:
21 януари 2021
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1303
Адрес:
ул. "Марко Балабанов" 4
Телефон:
0889152380
Сфера на дейност:
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски" към сдружение „Федерация на социалните сдружения в България" / ФССБ предлага обучения, с които да допринесе за създаването на професионалисти, които да работят в социалната сфера в България. Нашата амбиция е да налагаме професионалните стандарти за работещите в социалната сфера в България. За момента предоставяме обучения и отделни модули по част от професия "Сътрудник социални дейности", код 762020 и част от професия "Социален асистент", код 762040. Центърът се управлява от "Либенау България", с което ФССБ има сключено споразумение за сътрудничество. 

Обучителната програма се разработва в сътрудничество с Института за социални професии в гр. Равенсбург, Германия и се прилага на принципа на дуалното обучение – комбинира теоретичната подготовка с работа в реална среда и менторска подкрепа от по-опитни колеги. 

Ние вярваме, че наличието на добри (добре образовани) професионалисти е важна предпоставка за повишаване качеството на живот на потребителите на социални услуги. Работата ни се базира на споделеното разбиране за професионализъм, прозрачност и за огромното значение на сътрудничеството на различни нива (от нивото на професионалистите, през организационно, институционално и до системно ниво) в социалната сфера.

Нашият подход в обучението на професионалисти е фокусиран върху изнасяне на ученето към работното място, където се осъществява трудът, и върху използването на този опит за рефлексия и придобиване на собствена (интернализирана) перспектива.

Във връзка с разширяване на екипа търсим двама старши обучители, които да подкрепят бъдещия екип от обучители и ментори (вкл. ще участват в подбора им) на Центъра за професионално обучение.

Профил на старши обучител:
  • Социално-педагогическо образование
  • Собствен трудов опит в сферата на социалните услуги
  • Педагогически/преподавателски опит и/или опит в наставничество/менторство/въвеждане на нови служители
  • Владеене на английски език на работно ниво
  • Предимство е опит в преподаването и воденето на срещи в онлайн среда
Нашето предложение и потребности:
  • Съдействие при подбора на обучители за ЦПО „Св. Методий Славянобългарски"
  • Подготовка, провеждане и оценка на семинар „Обучение за обучители" за екипа
  • Включване в работата по концепцията и учебните планове на ЦПО
  • Подкрепа за обучителите при подбора на материали и ресурси
  • Изготвяне на обучителни материали – напр. презентации и видеоматериали
Заплащане по граждански договор на база отработени часове.

Моля, изпратете автобиография и кратко мотивационно писмо.

Подбрани кандидати ще получат допълнителна задача на английски език

Документи се приемат по електронен път:
Email: cpo@fssb.bg
За повече информация:
Email: cpo@fssb.bg
Tel.: 0889 152 380


 

 

Търсене