Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

Кариера в НПО

Ръководител „Преходно жилище за деца и младежи "

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
07 януари 2021
Валидна до:
07 февруари 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Области на дейност:
• осъществява ежедневно оперативно ръководство на екипа;
• отговаря за ефективността на социалната работа в услугата, следи за изпълнение на политиките на фондацията и за спазване на изискванията, заложени в нормативната база;
• Познава и прилага международното и националното законодателство в областта на закрилата на детето и на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето;
• развива партньорски взаимоотношения с местни институции и други организации;
• контролира и оценява ресурсите, необходими за предоставяне на социалната услуга;
• изготвя ежемесечен работен график на служителите и следи за спазването му;
• отговаря за изготвянето на доклади, становища, месечни и годишни отчети;
• участва в разработването и прилагането на процедури, методически документи, политики и работни стандарти за предоставяната услуга и работата на персонала;

Очакваме кандидатите да притежават:
• Образование: бакалавър / магистър по специалностите: Управление на социални дейности, Образователен мениджмънт, Социални дейности, Социална педагогика, Психология и други сродни специалности;
• Oпит в управление на социална услуга. Предимство при заемане на длъжността е наличието на опит в управлението на „ Преходно жилище" и/или в работата с деца в кризисни ситуации и със специфични потребности;
• Kомпютърна грамотност;
• Ползването на английски език е предимство, но не е задължително.
• Умения за справяне в кризисни ситуации и разрешаване на проблеми;
• Познаване на нормативната рамка за организация на социална услуга и работа с деца;
• Умения за управление на екип и осигуряване на добър работен микроклимат за служителите;
• Умения за управление на документооборота и цялостно администриране на социалната услуга;

Кандидатите могат да открият при нас:
• Трудов договор с работно време по график.
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
• Комуникативно работно място.
• Супервизия и професионална подкрепа.
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения
.

Може да изпращате актуална автобиография на имейл:  teodora.atanasova@concordia.bg като посочите позицията, за която кандидаствате.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

 

Търсене