Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

Кариера в НПО

Възпитател за „Преходно жилище за деца и младежи "

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
08 януари 2021
Валидна до:
08 февруари 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Области на дейност:
• Информира, приема и настанява потребители на услугата.
• Подпомага потребителите на услугата при изграждане на умения за самостоятелен живот и себеутвърждаване, чрез професионална реализация.
• Поддържане на контакти с други агенции за социални грижи, училища и здравни заведения, ангажирани с предоставяне на информация и получаване на обратна връзка за общото състояние на потребителите и тяхното развитие.
• Спазване на организационните стандарти и процедури.

Очакваме кандидатите да притежават:
• Образователна степен бакалавър/магистър Социални дейности, Социална педагогика, Социално дело, Психология, Педагогика на девиантното поведение и др. сродни специалности.
• толерантност към хора от различни социални прослойки, етнос, ценностна ориентация, начин на живот, бит и хигиен.
• Чувство за отговорност, справедливост, комуникативност, инициативност.
• Умение за работа в екип.
• Кандидати с опит в работа с деца и семейства в риск ще се счита за предимство.
• Познаване на здравното, на социалното законодателство и на съответните политики на Република България.

Кандидатите могат да открият при нас:
• Трудов договор
• Работа по график (дневни /нощни смени , включително съботно-неделни дежурства)
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
• Комуникативно работно място.
• Супервизия и професионална подкрепа.
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.

Може да изпращате актуална автобиография на имейл:  teodora.atanasova@concordia.bg като посочите позицията, за която кандидаствате.


Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

 

Търсене