Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

Кариера в НПО

Бъди "голям брат" или "голяма сестра" на дете в неравностойно положение в Пловдив

Дата на публикуване:
23 февруари 2021
Валидна до:
15 март 2021
Сфера на дейност:
Тип:
Доброволци
Пълно описание:

Какво?

"Голям брат, Голяма сестра" е една от най-големите менторски програми в света, започнала своето съществуване в далечната 1904 г. в САЩ. Идеята на програмата е да създава и подкрепя дългосрочни приятелски отношения между деца в риск, които имат нужда от внимание и насърчаване, и доброволци, които имат желание да им помагат.

Вече почти две десетилетия програмата работи и в България, като от 2006 г. насам официален представител за нашата страна е асоциация "Голям брат, Голяма сестра - България", която подкрепя деца и младежи на възраст 8 - 18 г. в няколко социални институции в Пловдив.

Търсят се следващите отдадени доброволци, готови в продължение на една година да бъдат "големи братя" и "големи сестри" на:

  • деца с различни етнически, религиозни и културни особености;
  • деца с интелектуални и поведенчески затруднения;
  • деца с изявена потребност от подкрепа.

Каква ще бъде моята роля?

Мисията на "големите братя и сестри" е да подкрепят "малките" в:

  • усвояване на умения за общуване и справяне в различни социални ситуации - в училище, на улицата, на други обществени места;
  • създаване на приятелство;
  • повишаване на увереността в собствените сили;
  • образователна и професионална ориентация;
  • придобиване на нови умения и личностно развитие.

Тези цели се постигат чрез поредица от срещи между "малките" и "големите", в които те заедно избират приятни, подходящи и полезни занимания. Процесът се наблюдава и насочва от консултанти на двойките и екипа на асоциацията.

Двойките се сформират на база интервюта с доброволците и с децата, както и на допълнителна информация от родители/настойници, педагогически съветници, социални работници и учители.

Кога?

Доброволците поемат ангажимент за минимум 1 година, през която имат срещи с децата в рамките на 4 часа месечно, разпределени във времето както е удобно за тях. Няколко пъти годишно се организират и общи мероприятия, които са най-вече със спортен или забавен характер.

Работата с децата ще започне от 1 май след въвеждащо обучение.

Къде?

В град Пловдив. Срещите могат да се осъществяват във или извън социалните инстутции, в които са настанени децата, при следните условия:

  • децата от 8 до 15 години задължително трябва да бъдат вземани и връщани в институцията, когато срещите са навън;
  • за децата над 15 години това изискване не важи.

Срещите между доброволец и дете ще бъдат индивидуални, а предвид стартирането им през май 2021 г., голяма част от тях ще могат да се провеждат на открито с цел спазване на актуалните противоепидемични мерки.

Ако не живееш в Пловдив, но имаш възможност да пътуваш дотам няколко пъти месечно, няма проблем да се включиш. Организаторите поемат транспортните разходи за обученията и срещите с малките "братя" и "сестри".

Организатор?

Асоциация "Голям брат, Голяма сестра - България".


>> За повече информация посетете TimeHeroes.
 

 

Търсене