Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

Кариера в НПО

Сътрудник социални дейности - възпитател, ЦНСТ „Надежда", Велико Търново

Дата на публикуване:
31 март 2021
Валидна до:
01 май 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000, 0887 654 335
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:

СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - ВЪЗПИТАТЕЛ

В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

(МАЛЪК СЕМЕЕН ДОМ „НАДЕЖДА")

ВЕЛИКО ТЪРНОВО


От Вас се очаква:

 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работас децата и младежите, настанени в ЦНСТДБУ – МСД „Надежда"
 • Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес
 • Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие
 • Да организирате свободното време на децата и младежите
 • Да поддържате контакти с родители,роднини и близки на децата и младежите
 • Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТДБУ – МСД „Надежда" и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството

Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
 • Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията

Изисквани якъм кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Познаване особеностите на детската и юношеската възраст и професионален опит в работа с деца и юноши (младежи и девойки)
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеенето на английски език са предимство.
 • Готовност за работа на смени по график

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо
 • Автобиография
 • Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
 • Препоръка от минала месторабота

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Срок за подаване на документи: 16.04.2021 г.

Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

Лице за контакт: Светлана Момчева, e-mail:svetlana.momcheva@sosbg.org,

тел. 062/603 675

 

 

Търсене