Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

Кариера в НПО

Социален работник в преходно жилище

Дата на публикуване:
16 април 2021
Валидна до:
16 май 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

Работно място: района на Сточна гара

Области на дейност:
• Информира и приема потребители на услугата;
• Съвместно с ръководителя на ПЖ планира и осигурява цялостната грижа за младежите, като прилага индивидуален подход, съобразен с конкретните потребности.
• Участва при изготвяне на оценка на потребностите и планиране на грижата за всеки младеж;
• Договаря ангажиментите и координира отделните специалисти и членовете на екипа по изпълнение на плана за грижи;
• Организира и провежда социализиращи дейности с младежите в ПЖ и извън него;
• Поддържа актуална документацията в индивидуалното досие на всеки потребител;
• Участва в екипни срещи.

Очакваме кандидатите да притежават:
• Висше хуманитарно образование с минимална образователна степен - бакалавър по социални дейности, социална педагогика или др. сходна специалност;
• Предимство е наличието на стаж по специалността и/или опит при работа с деца/младежи в риск;
• Организационни умения, самодисциплина, самоконтрол при справяне с кризисни ситуации и разрешаване на проблеми, позитивна нагласа и умения за работа с уязвими групи;
• Толерантност към хора от различни социални групи, етнос, ценностна ориентация, начин на живот;
• Умения за работа с компютър;
• Основни познания по английски език

На избрания кандидат ще предложим:
• Трудов договор: осемчасов работен ден и работа на семни по утвърден работен график;
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др;
• Комуникативно работно място;
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на професионалните умения;
• Супервизия с външен експерт.

Може да изпращате актуална автобиография на имейл: teodora.atanasova@concordia.bg като посочите за коя позиция кандидатствате.


Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

 

Търсене