Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

Кариера в НПО

Стажант сътрудник/координатор проекти и инициативи

Дата на публикуване:
20 април 2021
Валидна до:
29 май 2021
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
ул. Николай Ракитин 23, ет. 4, ап. 11.
Телефон:
0897966341
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Тип:
Стаж
Пълно описание:

Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) е приемаща организация в Програмата „Социални иноватори" за обучителни практики на младежи в НПО.

ФПКО е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза през 2014 г. Нашата мисия е да подкрепяме развитието на културата, науката, иновациите и предприемаческите качества на младите хора, чрез организирането на творчески инициативи в полето на изкуствата, културата, новите медии и образованието. В момента, ФПКО работи по 10 международни проекта, подкрепени по програмите „Еразъм+" и „Европа за гражданите".

По програма „Социални иноватори", ФПКО си търси стажант – сътрудник/координатор проекти и инициативи (студент в 3, 4 или 5 курс, в следните направления: социология, културология, европеистика, хуманитарни науки; добро владеене на английски език). ФПКО ще осигури сертификат за проведен стаж, съвместно договорена програма на обучението и ментори. Във връзка с дистанционната форма на обучение и работа е допустимо стажът да се проведе онлайн за студенти, които са базирани извън София.

В срок до 25 април 2021 г. се приемат заявки за участие в стаж с продължителност 80 часа, разпределени в работни часове, съобразно възможностите на студентите, но не по-късно от месец август 2021 г. До 29 април 2021г. ще бъде обявен одобреният участник, като до 7 май 2021г. ще бъде договорена съвместно неговата програма на обучението с ментора от фондацията. Практиката е платена – 100 лв. (еднократно заплащане).

Стажът се провежда под ръководството на ментор, който ще оказва пълно съдействие, в рамките на няколко часа дневно. При успешно преминаване на 80 учебни часа ще се издаде сертификат, както и документ за признаване на стажа от съответното висше учебно заведение.

Моля кандидатите да изпратят автобиография и кратко мотивационно писмо до foundation.ece@gmail.com.

Обучителната практика, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ" в България, се реализира в рамките на проект „Социални иноватори", финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм".


 

 

Търсене