Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

Кариера в НПО

Детегледач в (ЦНСТ) Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща КОНКОРДИЯ”

Дата на публикуване:
02 юни 2021
Валидна до:
02 юли 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

МЯСТО НА РАБОТА: гр. Божурище

Области на дейност:
• Организира и контролира хигиенно-санитарното обезпечаване на бита и рационалното хранене на децата.
• Участва в изготвянето и прилагането на дневен режим с цел структуриране на свободното време на децата (самообслужване, хранене, почивка, хигиена, дейности по интереси и др.).
• Контролира поведението на децата, следи за дисциплината и насърчава социалното им развитие.
• Организира възпитателно-образователни дейности с децата с цел придобиване на навици, битови и социални умения.
• Придружава децата потребители на услугата при посещения на институции, здравни заведения и разлчини мероприятия извън центъра.
• Води необходимата документация и отчетност.

Очакваме кандидатите да притежават:
• Завършено средно образование;
• Мотивация за развиване и утвърждаване на услугите на центъра;
• Опитът в работа с проблемни деца е предимство;
• Отлични комуникативни умения;
• Умения за пренагласа при работа в нетипична ситуация с деца.

Кандидатите могат да открият при нас:
• Трудов договор с работно време по график.
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
• Комуникативно работно място.
• Супервизия и професионална подкрепа.
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

 

Търсене