Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Кариера в НПО

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ търси сътрудници по проект “Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България”

Дата на публикуване:
11 юни 2021
Валидна до:
11 юли 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1797
Адрес:
ул. „Въртопо“ №47
Телефон:
0897975405
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Браншови организации
Насърчаване на икономическото развитие
Професионални организации
Тип:
Доброволци
Пълно описание:

Целта на проекта е осъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровия сектор осъществявани от общинските администрации, както и осигуряването на база данни за последващ граждански контрол върху регулаторните органи и механизми.

Работата по проекта е подходяща за хора, които имат желание:
- да се запознаят с дейността на НПО;
- да придобият знания и опит в работата с администрацията;
- да създават контакти на местно и национално ниво;
- да повишат гражданското участие при определяне на национални и местни политики по отношение на таксиметровият сектор.

Какви са дейностите, които ще извършвате
- изпращане и получаване на електронни съобщения (чрез ел. поща и други платформи за връзка с държавната и общинската администрация);
- анализиране на получената информация;
- обобщаване на получените резултати и вписването им в електронна таблица (Excel)

Какви качества и умения очакваме да притежавате:
- организационни умения (комуникативност, сътрудничество, организираност, внимателност, гъвкавост);
- свободно използване на интернет и платформи за електронна поща, подаване на заявления и получаване на съобщения;
- основни познания и използване на MS Office (Word, Excel);
- способност за организиране и архивиране на документи;
- интерес към работа в екип;
- анализиране на данни и да способност за формулиране на кратки заключения.

Какво предлагаме:
- участие в проект с ясно определени цели и задачи;
- предоставяне на възможност за отправяне на препоръки относно дейността на Сдружението и пряко участие в неговата дейност;
- издаване на препоръка и сертификат за доброволчество;


Заявление за включване като сътрудник към ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ можете да попълните ТУК
 

 

Търсене