Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

Кариера в НПО

Логопед

 Обявата е изтекла   |  Вижте тук актуалните предложения за работа, стаж и доброволчество

Дата на публикуване:
02 юли 2021
Валидна до:
02 август 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
гр. София
Пощенски код:
1510
Адрес:
ул. "Павлина Унуфриева" № 4
Телефон:
02 936 86 20
Факс :
936 86 21
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Фондация „Конкордия България" е част от международна организация и предлага комплекс от дейности и социални услуги, насочени към подкрепа и закрила на деца, младежи и семейства от уязвимите и социално изключени групи.

МЯСТО НА РАБОТА: кв. Орландовци , Дневен център за деца и семейства „Конкордия".

Области на дейност:
• Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата .
• Извършва оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
• Извършва превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др.
• Оценява речевите и езиковите особености на децата с цел определяне естеството на комуникативните нарушения.
• Провежда логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване.
• Прилага програми за познавателно и езиково развитие.
• Изготвя необходимата документация и отчетност - протоколи от индивидуални сесии, ежемесечен отчет на дейността и др.

Очакваме кандидатите да притежават:
• Образователно-квалификационна степен – бакалавър и/или магистър логопед, дефектолог, специален педагог или друга сходна.
• Толерантност за работа с уязвими общности и деца от рискови групи.
• Опитът в работа с проблемни деца е предимство.
• Отлични комуникативни умения.
• Познаване и спазване на етичните принципи на социалната работа с деца, семейства, общности.
• Опит в работа с деца и лица със специфични потребности и от маргинализирани групи.
• Толерантност и позитивна нагласа към хора от различни социални прослойки, с различна сексуална ориентация, етнос, религия, ценностна ориентация и начин на живот.

Кандидатите могат да открият при нас:
• Предлагаме трудов договор на половин щат ( 4 часа).
• Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др.
• Комуникативно работно място.
• Супервизия и професионална подкрепа.
• Въвеждащо обучение и усъвършенстване на Вашите професионални умения.

Може да изпращате актуална автобиография на имейл:  teodora.atanasova@concordia.bg като посочите позицията, за която кандидаствате.

Гарантирана е конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
 

 

Търсене