Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

Кариера в НПО

Ръководител, Специалист социални дейности

Дата на публикуване:
14 юли 2021
Валидна до:
14 август 2021
Име на организация:
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефон:
02 818 49 40; 02 955 7000
Факс :
02 818 49 30
Ел. поща:
Интернет страница:
Сфера на дейност:
Законодателство, застъпничество, публични политики
Образование
Социални услуги
Тип:
Работа
Пълно описание:
Нашата мисия:
Ние създаваме семейства за нуждаещи се деца и им помагаме да формират своето бъдещ


 ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 

РЪКОВОДИТЕЛ (СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ) -

 

на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи

(SOS Младежки дом)

 

София

От Вас се очаква:

 • Да организирате функционирането на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) към нашата Програма „SOS Детско селище София", която се реализира в два центъра - SOS Младежки дом „Мечтатели" и SOS Младежки дом „Приятели"
 • Да ръководите, организирате и контролирате дейността и пряката работа на сътрудниците в ЦНСТ
 • Да осъществявате връзка с държавни и обществени организации, имащи отношение към работата с деца и младежи и защита на най-добрия им интерес
 • Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа с децата и юношите, настанени в ЦНСТ
 • Да организирате и да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и други проекти SOS Детски селища България.
 • Предлагаме:

 • Динамична и интересна работа в международна неправителствена организация с многогодишен опит и традиции, мотивиран и деен екип
 • Възможности за професионално развитие и за допълнително обучение в рамките на организацията
 • Добро възнаграждение и социални придобивки.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Трудов стаж по специалността в подобна сфера мин. 5 години
 • Управленски опит и умения за мотивиране на екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеене на английски език ще бъдат допълнително предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо
 • Автобиография
 • Препоръки от предишни работодатели.
Срок за подаване на документите: 14 август 2021

Позицията е отворена за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

Лице за контакт: Светла Могиланска, e-mail: svetla.mogilanska@sosbg.org.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено. 

 

Търсене