English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Ръководител Център за обществена подкрепа

Дата на публикуване:
16 август 2021 г.
Валидна до:
16 септември 2021 г.
Име:
SOS Детски селища България
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1618
Адрес:
ул. „Паскал Тодоров“ № 8 А
Телефони:
02 818 49 40; 02 955 7000
Ел. поща:
office@sosbg.org
Тип:
Работа

Нашата мисия:

Ние създаваме семейства за нуждаещи се деца и им помагаме да формират своето бъдеще

 

                                                                СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ


ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

КЪМ ПРОГРАМА SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА СОФИЯ - ПЕРНИК

 

 Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

 

Сдружение SOS Детски селища България (www.sosbg.org) е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за над 2 500 000 деца в 136 страни по света. В България Сдружението започва дейността си през 1990 г. В продължение тридесет години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.


Основни изисквания към кандидатите:

 • Висше образование  (магистър или бакалавър) социални дейности социална педагогика, психология
 • Трудов стаж в социалната сфера минимум 5 години
 • Опит в консултиране на деца и семейства
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца и семейства
 • Организационни и управленски умения
 • Умения за ръководене на екип
 • Опит в работа по проекти с публично финансиране
 • Умения за планиране и бюджетиране.


Необходими знания, умения и компетенции

 • Умения за организиране и координиране на процеси
 • Умения за работа с маргинализирани групи; работа в мултикултурна среда
 • Социални компетенции
 • Компютърна грамотност.


Отговорности и задължения

 • Управление и развитие на социалната услуга ЦОП София към Сдружение  SOS Детски селища България
 • Гарантира качество на предоставяните услуги и оптимално използване на ресурсите
 • Ръководи, мотивира и подкрепя професионално екипа от сътрудници в работата му с деца и семейства от целевата група.

 Работно място и условия на работа:

SOS Център за обществена подкрепа, гр. София

Нормиран работен ден

Предлагаме:

 • Интересна, динамична, творческа работа в полза на благотворителна кауза
 • Работа в екип и възможност за професионално развитие
 • Обучения на  национално и международно ниво
 • Социални придобивки

Необходими документи за кандидатстване:

 СV и мотивационно писмо

Препоръки от предишни работодатели

 

Очакваме Вашите документи на е-mail адрес: svetla.mogilanska@sosbg.org

 Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Краен срок за подаване на документи: 14.09.2021 г.

 Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.

 

Моля при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.