English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

Координатор "Подкрепа на училищни екипи" в Заедно в час

Дата на публикуване:
08 септември 2021 г.
Валидна до:
27 септември 2021 г.
Име:
Заедно в час
Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1124
Адрес:
бул. Цариградско шосе 23
Телефони:
(02) 9880688, 0893 322 377
Ел. поща:
info@zaednovchas.bg
Тип:
Работа
Какво ще правиш в “Заедно в час”?

Координатор “Подкрепа на училищни екипи“ ще бъде част от екип във фондация Заедно в час, който отговаря за създаването, изпълнението и оценката на програма “Училища за пример”. Основната цел на програмата е да подкрепи училищата да въвеждат съвременни методи за преподаване и ефективно училищно лидерство, за да могат учениците да постигат по-добри резултати, да повишат благосъстоянието си и да поемат отговорност за собственото си развитие и учене.

Сред основните отговорности на позицията ще бъдат:
 • Подкрепа на екип от ментори, които работят пряко с училищни екипи участници в програма „Училища за пример“ от един випуск
 • Участие в обучителни програми за учители, директори на образователни институции и училищни екипи
 • Документиране и мониториране на напредъка и резултатите.
Какво очакваме от успешния кандидат?
 • Силна мотивация и вяра в мисията и ценностите на “Заедно в час”;
 • Опит в създаване и управление на екип;
 • Умения за изграждане на доверителни взаимоотношения, комуникационни умения и умение да работи в екип;
 • Добра езикова култура и умения за писмена и устна комуникация;
 • Организационни умения;
 • Опит с MS office и Google workspace;
Допълнителни предимства имат кандидатите с:
 • Опит като преподавател в училище.
 • Интерес и/или опит в една или повече от следните теми: ефективно лидерство в училище, методи за преподаване с център ученика, STEM в училище, социално-емоционални умения, работа с деца билингви.
 • Свободно ползване на английски език - Минимум ниво B2 по CEFR;.
 • Какво ще получите, ако бъдете избран за позицията?
 • Правоотношение на граждански договор на непълен работен ден със заетост между 100 и 140 часа месечно за периода септември 2021 - юни 2022;
 • Работа със силно мотивиран екип от професионалисти, поемане на отговорни задачи и проекти;
 • Обучения и достъп до полезни ресурси и материали за професионално и личностно развитие;
 • Възможност за работа с хора с разнообразен профил и изграждане на дългосрочни професионални контакти;
 • Конкурентно възнаграждение за сектора.
Как да кандидатствате?

Изпратете до Ивелина Пашова (i.pashova@zaednovchas.bg), ръководител програма “Училища за пример” следното:

- мотивационно писмо, което отговаря на следните въпроси:
 • Защо искате да работите в екипа на “Заедно в час”? Как Ви мотивират мисията и целите на организацията?
 • Как досегашният Ви опит Ви прави подходящ за позицията на координатор “Подкрепа на училищни екипи”?
 • Какво за Вас е “Училище за пример”?
- професионално CV

Краен срок за кандидатстване – 15 септември 2021 г.

Имайте предвид, че преглеждаме кандидатури според тяхното постъпване, затова е препоръчително да кандидатствате възможно най-скоро.